Vilken ETF ska jag välja?

Att tänka på

Att tänka på

 

 

ETFs stapeldiagram ETFs spårning av pengar ETFs stapeldiagram
Hitta en ETF som följer ett index som återspeglar din investeringsstrategi Hur mycket är du villig att betala för att följa det index du har valt? Se till att du vet hur din ETF är strukturerad

 

Fysisk replikering

Syntetisk replikering

Fondförvaltaren köper och innehar fysiskt alla eller en representativ delmängd av de aktier som utgör indexet Fondförvaltaren använder derivat – ett avtal mellan två parter, relaterat till en viss tillgång – istället för att fysiskt köpa tillgångarna

Positivt icon - Green positive sign
Positivt
Mer transparent, lättare att förstå

Positivt icon - Blue positive sign
Positivt
Ger tillgång till marknader och exponeringar som fysisk replikering kanske inte gör

Negativt icon - Green Negative sign
Negativt
Kan begränsa tillgången till vissa marknader och exponeringar

Negativt icon - Blue Negative sign
Negativt
Motpartsrisk– investerare kan utsättas för risken att ett enda finansinstitut, motparten, inte kan betala indexavkastningen