Vad är ETF:er?

iShares ETF-guide

ETF:er eller börshandlade fonder kan vara en effektiv investeringsstrategi

What are ETFs Icon
ETF:er eller börshandlade fonder är fonder som handlas på börsen och siktar på att spegla ett visst marknadseindex
What are ETFs Icon
Ett marknadsindex representerar den genomsnittliga utvecklingen av ett urval av tillgångar, ett exempel på ett marknadsindex är OMX Stockholm 30

Hur kan de göra det?

Grupper av värdepapper samlas i en korg där summan av varje enskilt värdepper i fonden är viktad efter dess storlek i det index fonden avser att replikera

What are ETFs

Fördelar

Flexibilitet
ETF:er kan ge exponeringar som passar både som kärnan i din portfölj som för taktiska investeringar
Kostnad
ETF:er har ofta lägre årliga avgifter än aktivt förvaltade fonder
Diversifiering
ETF:er erbjuder en spridning av risken att placer i värdepapper genom att ha en bred exponering mot underliggande värdepapper.
Transparens
ETF:er visar alla värdepapper i fonden så att du vet exakt vad du äger.
Likviditet
ETF:er är noterade på publika aktiebörser och kan handlas när som helst under börsens öppettider.
Tillgänglighet
ETF:er ger omedelbar tillgång till internationella marknader.

Nackdelar

Det är väldigt osannolikt att ETF:er ger bättre avkastning än sina jämförelseindex. Eftersom ETF:ers innehav speglar innehaven i ett jämförelseindex är det extremt osannolikt att avkastningen kommer bli högre än jämförelseindexets avkastning.

Ditt kapital utsätts för risk. Alla finansiella investeringar innebär en risk. Därför kommer värdet av din investering och dess avkastning att variera över tid och det går inte att garantera ditt initiala investeringsbelopp.

Det breda utbudet av tillgängliga ETF:er innebär att du kan:

 

What are ETFs Icon What are ETFs Icon What are ETFs Icon What are ETFs Icon
Investera i en enda ETF som en kärnexponering för att komplettera din portfölj. Finslipa din exponering mot en utvald region, råvara eller tillgångsklasslag. Bygga en hel investeringsportfölj av ETF:er till en lägre total kostnad än med aktivt förvaltade fonder. Bygga en stabil grund för din portfölj som frigör kapital till andra aktiva investeringar.