Att tänka på vid köp av ETF:er

Det finns två huvudöverväganden vid valet av ETF; kostnaden och de förknippade riskerna.

Kostnader och ETF:er

 

TransaktionskostnaderÅrlig förvaltningsavgift
Transaktionskostnader Årlig förvaltningsavgift
Köp och försäljning av en ETF kan ske genom en mäklare, eller en fondplattform som medför en avgift som vanligtvis beräknas som en procentandel av transaktionspriset. Detta är en årlig avgift som debiteras av fondförvaltaren eller leverantören för att täcka kostnaderna för att förvalta ETF:en.

Risker förknippade med investeringar i ETF:er:

Typ av ETFFörknippade risker
ETF:er som innehar värdepapper i utlandet Föremål för växelkursrörelser
ETF:er som innehar värdepapper i tillväxtmarknader och råvaror Kan bli föremål för mer extrema marknadsförhållanden
ETF:er som innehar värdepapper i obligationer Känsliga för ränterörelser

Se till att du har förståelse för de risker som är förknippade med att investera i ETF:er, inklusive fondens specifika risker, innan du investerar.