Skip to content

Vad är megatrender?

Megatrender – starka omvandlande krafter som kan förändra världsekonomin, företag och samhällen – har påverkat vårt levnadssätt under århundraden.
 • Varför är megatrender relevanta när det gäller investeringar?
 • Megatrender presenterade via informationsgrafik: hur fungerar de?
Risksumma. Alla finansiella investeringar innebär ett risktagande. Därför kommer värdet på och intäkterna från investeringen att variera och det ursprungliga investeringsbeloppet kan inte garanteras.
Klicka på symbolerna för trender för att lära dig mer om hur de fem megatrenderna formar vårt tankesätt kring investeringar

Varför är megatrender betydelsefulla för investeringar?

Megatrender påverkar också våra investeringsbeslut – alltifrån de företag, industrier och länder vi investerar i, till hur vi söker information om möjligheter.
Att identifiera förändringspotential är en viktig drivkraft vid investeringsbeslut. De flesta av dessa förändringar går i cykler på kort till medellång sikt, emellanåt ställs vi däremot inför strukturella förändringar som är längre till sin natur och har oåterkalleliga konsekvenser för omvärlden. Dessa kallas megatrender.
Vi anser att en medvetenhet om megatrender erbjuder faktiska insikter och lärdomar i samband med investeringsprocessen, och hjälper oss att identifiera investeringsmöjligheter. Detta leder i slutändan till bättre möjligheter för attraktiva risk- och avkastningsprofiler.

Läs mer om våra tematiska fonder

Klicka på symbolerna nedan för att se mer om våra produkter

 • Tekniska genombrott

 • Nya energikällor

 • Framtidens transportmedel

 • Fin Tech

 • Automation & robotik

 • Genombrott inom
  vård och hälsa

 • Åldrande befolkning

 • Digitalisering

 • Skog och pappersindustri

 • Ren energi

 • Jordbruksnäring

 • Digital säkerhet

 • Globalt vatten

 • Inkludering & mångfald

 • Konsumenttillväxt i tillväxtmarknader

Megatrender presenterade via informationsgrafik: hur fungerar de?

”Tekniska genombrott” verkar som en katalysator för andra trender och är samtidigt central när det gäller många av de globala utmaningar vi står inför.
Dagens värld karaktäriseras av ömsesidigt beroende och sammankoppling, som innebär att ingen av de här megatrenderna existerar i avskildhet. När trender kolliderar och delvis sammanfaller med varandra, så uppkommer nya investeringsteman.
För att lära dig mer om megatrender, se vår informationsgrafik nedan.

Ladda ned BlackRocks analysrapport om Megatrender

En undersökning av strukturella omfördelningar i den globala ekonomin
 • Varför är megatrender betydelsfulla för investerare?
 • 5 megatrender som formar vårt tankesätt kring investeringar