Investera i Kina

Vad ingår?

  • Varför har det blivit svårt att ignorera den fastlandskinesiska aktiemarknaden?
  • Hur kommer det sig att den kinesiska obligationsmarknaden är redo för en snabb förändring?
  • Läs mer i våra senaste undersökningar om marknad och index i Kina
  • Se vårt fondutbud med exponering till Kinas tillväxtpotential

Risksumma. Alla finansiella investeringar innebär ett risktagande. Därför kommer värdet på och intäkterna från investeringen att variera och det ursprungliga investeringsbeloppet kan inte garanteras.

Ökad förändring

Kina har växt och har, efter USA, blivit världens näst största ekonomi men utländska investerara har ofta haft svårt att dra nytta av alla de tillväxtmöjligheter som landet erbjuder. Situationen förändras snabbt i takt med att beslutsfattare arbetar för att avreglera de kinesiska aktie- och obligationsmarknaderna, samtidigt som de anpassas fullt ut till internationella standarder. Detta får konkreta konsekvenser för alla investerare, både privatpersoner och stora sofistikerade institutionella investerare. Mycket är under förändring i Kina och kostnaderna för att ignorera den växande möjlighet denna region kan erbjuda kan visa sig vara alltför höga, särskilt på lång sikt.

Utländska investerares tillgångar i Kina
(i % av marknaden)

Utländska investerares tillgångar i Kina

Källor: Wind, per december 2018. Utländska investeringar i fastlandsaktier och obligationer har uppskattats baserat på innehav via QFII (Qualified Foreign Institutional Investor) och obligationsinvesteringar via CIBM Direct fram till 2013, samt uppgifter från PBoC (People’s Bank of China) om utländska investeringar i aktier/obligationer från och med 2014.

Ett kvalitetsmedvetet aktiebeslut

Det har blivit allt svårare för investerare att ignorera den kinesiska aktiemarknad, med över 3 000 börsnoterade företag med A-aktier, noterade i Shanghai och Shenzhen, får investerare tillgång till vad som tidigare har varit en relativt isolerad marknad. Färre begränsningar och fortsatt liberalisering av marknaden betyder att internationella investerare nu enkelt kan handla med A-aktier och hantera likviditet via programmet ”Stock Connect”, istället för det tidigare omständliga kvotsystemet.

Den ökade inkluderingen av kinesiska A-aktier i stora internationella index bidrar till att aktierna övergår från att vara en tillgångsklass som är ”intressant att äga” till att bli en ”nödvändighet”. MSCI började under 2018 inkludera A-aktier i sina globala tillväxtmarknadsindex och kommer fortsätta att öka A-aktiernas viktning under hela 2019. FTSE följer efter med en inkludering av A-aktier i FTSE Global och tillväxtmarknadsindexen med start början av juni 2019. A-aktier är i många fall det enda alternativet för investerare som vill ha exponering till kinesiska företag av god kvalitet och med hållbara affärsmodeller, låg känslighet för politiska beslutsprocesser och hög tillväxtpotential i samband med utökad konsumtion och teknisk utveckling.

Investerare i obligationer välkomnas

Lyftet för den kinesiska obligationsmarknaden har i stort sett skett utan utländsk medverkan, bara omkring 3 % av marknaden, som uppgår till 12 biljoner USD, ägs för närvarande av utländska intressen. Detta har förutsättningar att förändras relativt snabbt i samband med bättre tillträde till marknaden och ökad anpassning till internationella standarder.

Från och med april 2019 inkluderar Barclays Global Aggregate Index, vilket är en viktig referens när det gäller avkastningen för globala obligationer, kinesiska stats- och bankobligationer. Vi uppskattar att inkluderingen kan innebära inflöden på åtminstone 150 miljarder USD från utländska investerare under infasningsperioden på 20 månader (som avslutas i november 2020). Inflödet baseras enbart på ombalanseringar av passiva strategier som följer detta jämförelseindexet.1 Beräknat utifrån aktuellt marknadsvärde skulle detta utgöra omkring 6 % av det globala indexet. Vår uppskattning kan vara konservativ, i synnerhet om Kinas obligationsmarknad som redan är den näst största i världen fortsätter att växa i samma takt som nu. Uppskattningen inkluderar inte heller troliga inflöden från aktiva strategier. Dessa kan komma att bli betydande, men är svårare att förutsäga.

1. Enbart i illustrativt syfte. Det finns ingen garanti för att prognoser kommer att inträffa

iShares fonder exponerade mot Kina

Featured Funds-1
Featured Funds-2

MKTGH0419E-830858