Hållbara investeringslösningar

En hållbar investering kan betyda olika saker för olika människor. Det finns ett brett urval av dedikerade hållbara investeringslösningar tillgängliga som passar investerare med olika drivkrafter och mål.

Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer investeringens värde och intäkter att variera. Ditet initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Olika hållbara investeringsstilar

På BlackRock sammanfattar vi kunders motivation i ett spektrum från ”undvik” till ”fortsätt” som en ram för hur man tänker kring olika resultat av hållbara investeringar.

Sustainable solutions icon-Avoid.

”Undvik” handlar om att minimera eller eliminera exponeringen mot vissa företag eller sektorer som är förknippade med negativa ESG-egenskaper som kan leda till ryktesrisker eller andra dithörande risker, eller vilka överträder tillgångsägarens egna värderingar.

År 2019 lanserade BlackRock officiella baslinje-screens som kommer att inkorporeras, när så är möjligt, i alla nya fondlanseringar. Dessa baslinje-screens har utvecklats efter diskussioner med kunder i vår kundbas i EMEA-området.

Läs mer om våra base-line screenings

Sustainable solutions icon - Advance.

”Fortsätt” handlar om att öka eller sätta upp en målexponering mot positiva ESG-egenskaper. Detta kan omfatta att använda ESG-poäng som ytterligare ett lager i portfölj-/indexsammansättningen eller att fokusera på ett specifikt samhälls- eller miljötema eller resultat.

Hållbara eller ESG-inriktade strategier medför risker precis som alla andra investeringar. Likväl ser vi uppmuntrande bevis på att investerare kan göra sina portföljer mer hållbara utan att kompromissa med traditionella ekonomiska mål.

Kom igång med BlackRocks hållbara investeringar

BlackRock förvaltar för närvarande ett brett urval dedikerade hållbara investeringslösningar från gröna obligationer och förnybar infrastruktur till tematiska strategier som gör det möjligt för kunder att rikta in sitt kapital på specifika resultat, som till exempel FN:s hållbara utvecklingsmål.

Paragraph-4
Paragraph-5
Paragraph-6
Paragraph-7

Detta material är inte avsett att förlita sig på som prognos, analys eller investeringsråd, och är inte en rekommendation, inget erbjudande och ingen rådgivning att köpa eller sälja ett finansiellt instrument eller produkt och ej heller att anta en viss investeringsstrategi.

MKTGM0120E-1053414-1/2