Guider till alternativa investeringar

Alternativa investeringar kan vara kraftfulla investeringsverktyg som kan bidra till att förbättra portföljens diversifiering, minska effekten av volatilitet och potentiellt öka avkastningen. Använd dessa guider för att lära dig mer om alternativa investeringar.

Varför alternativa investeringar?

Att inkludera alternativa investeringar i en balanserad portfölj kan bidra till att jämna ut kraftiga upp- och nedgångar som kan drabba enskilda investeringar vid en given tidpunkt.

Ladda ned guiden