Alternativa lösningar

BlackRock erbjuder investerare ett omfattande sortiment av lösningar som erbjuder alternativ till vanligare former av investeringar. Dessa strategier inkluderar lång/kort-fonder, händelsedrivna och faktorbaserade strategier, kvantitativt aktivt förvaltade aktiefonder och multistrategiprodukter. Dessa strategier förklaras i nedanstående länkar för att hjälpa dig att hitta de fonder som bäst matchar din portfölj. Vänligen notera att alla hänvisningar till individuella investeringar, tillgångsklasser eller strategier endast används som exempel för att illustrera dessas syfte och bör inte ses som rekommendationer
eller investeringsråd.

Varför alternativa investeringar?
Att inkludera alternativa investeringsstrategier i en balanserad portfölj kan bidra till att minska den totala exponeringen mot marknadsrörelser och potentiellt förbättra risk-/avkastningsprofilen. I den här guiden diskuteras potentiella fördelar med att investera i alternativa tillgångar.
Varför alternativa investeringar?