Obligationer

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.okt.2021 EUR 1 786
Fondstart 08.maj.2019
Startdatum 16.sep.2021
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 30.sep.2021 1
Basvaluta Euro
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Klassificering enligt SFDR Artikel 8
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,15%
ISIN IE000KDUZ5O6
Bloomberg, kortnamn -
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BMYRN78
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 500 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2021
Namn Vikt (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,23
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,20
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,17
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
Namn Vikt (%)
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,12
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,11
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 30.sep.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Inst Acc EUR - 9,89 -0,02 -0,16 10,01 9,89 9,89 IE000KDUZ5O6 9,92 -
Q Acc EUR - 10,41 -0,02 -0,16 10,61 10,38 10,40 IE00BJP12Y80 10,44 -
Flex EUR - 10,42 -0,02 -0,16 10,61 10,39 10,41 IE00BJP13018 10,45 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument