Aktier

BGF Emerging Markets Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 06.apr.2020 USD 1 025
Basvaluta USD
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 18.dec.2019
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,89%
ISIN LU2087590274
Bloomberg, kortnamn -
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJBCJ11
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,41
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,76
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,98
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,81
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,51
Namn Vikt (%)
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 2,24
HANG LUNG PROPERTIES LTD 2,21
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,18
CNOOC LTD 2,00
SJM HOLDINGS LTD 1,82
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged EUR - 7,84 0,19 2,48 10,56 6,81 - LU2087590274 - -
Class A2 USD Ingen 31,65 0,73 2,36 42,35 28,09 - LU0047713382 - -
Class A2 EUR Ingen 29,31 0,65 2,27 38,25 26,01 - LU0171275786 - -
Class D2 Hedged EUR - 7,84 0,19 2,48 10,56 6,81 - LU2087590357 - -
Class I2 EUR Ingen 11,28 0,25 2,27 14,70 10,01 - LU1559747883 - -
Class X2 EUR Ingen 11,78 0,26 2,26 15,34 10,45 - LU0562137082 - -
Class A2 CZK Ingen 808,09 13,46 1,69 959,43 722,49 - LU1791183517 - -
Class A4 USD - 8,22 0,19 2,37 10,03 7,30 - LU2125290366 - -
Class D2 USD Ingen 35,17 0,81 2,36 46,98 31,21 - LU0252970164 - -
Class X2 USD Ingen 12,73 0,30 2,41 16,96 11,29 - LU0462857433 - -
Class D2 EUR Ingen 32,57 0,72 2,26 42,46 28,90 - LU0252967376 - -
Class I5 USD - 9,41 0,22 2,39 12,58 8,35 - LU1866970491 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Kevin Jia
Kevin Jia

Dokument

Dokument