Aktier

iShares World Equity Index Fund (LU)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2020 USD 1 411
Basvaluta USD
Fondstart 23.okt.2012
Startdatum 09.okt.2019
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI WORLD Net ( custom 4pm LUX )
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,22%
ISIN LU2060767121
Bloomberg, kortnamn BGIWI2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BKLX6R6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
APPLE INC 3,17
MICROSOFT CORP 2,80
AMAZON COM INC 1,92
FACEBOOK CLASS A INC 1,11
ALPHABET INC CLASS C 1,02
Namn Vikt (%)
ALPHABET INC CLASS A 0,98
JPMORGAN CHASE & CO 0,96
JOHNSON & JOHNSON 0,89
VISA INC CLASS A 0,78
NESTLE SA 0,75
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD - 107,22 -2,17 -1,98 114,42 100,00 - LU2060767121 - -
Class X2 USD Ingen 201,10 -4,08 -1,99 214,60 177,40 - LU0826442534 - -
Class F2 USD Ingen 198,39 -4,02 -1,99 211,72 175,32 - LU0836515477 - -
Class A2 USD Ingen 193,95 -3,93 -1,99 207,01 171,89 - LU0836512615 - -
Class X2 EUR Ingen 184,95 -4,15 -2,19 198,61 157,82 - LU0839962346 - -
Class D2 EUR Ingen 189,64 -0,44 -0,23 190,08 168,19 - LU0875157702 - -
Class D2 USD - 112,72 -2,29 -1,99 120,30 99,60 - LU1811364055 - -
Class F2 GBP Ingen 153,46 -2,43 -1,56 164,32 134,26 - LU1396764083 - -
Class N7 EUR Halvårsvis 205,61 -4,61 -2,19 220,80 178,96 - LU0852472983 - -
Class F2 EUR Ingen 182,54 -4,10 -2,20 196,03 156,06 - LU1055041369 - -
Class N2 EUR Ingen 233,20 -5,23 -2,19 250,43 199,20 - LU0852473015 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Dokument

Dokument