Obligationer

BGF Euro Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.
Avkastningsinformation är inte tillgänglig då data understiger 1 år.

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 EUR 2 873
Basvaluta EUR
Fondstart 31.jul.2006
Startdatum 17.apr.2019
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag -
Löpande avgifter 0,47%
ISIN LU1963773012
Bloomberg, kortnamn BGEI2JP
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BJ2CFT0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 1,23
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,78
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,78
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,77
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,70
Namn Vikt (%)
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,69
ENEL SPA RegS 3.75 11/24/2081 0,69
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,68
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 2 10/01/2050 0,68
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,62
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Länder/regioner är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.mar.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged JPY - 1 001,00 1,00 0,10 1 001,00 1 000,00 - LU1963773012 - -
Class I2 EUR Ingen 11,13 0,01 0,09 11,13 10,65 - LU1373033965 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 10,29 0,01 0,10 10,29 9,89 - LU1502568287 - -
Class D2 EUR Ingen 17,68 0,03 0,17 17,68 16,93 - LU0368266499 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,09 0,02 0,18 11,09 10,48 - LU1445717389 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,79 0,02 0,19 10,79 10,29 - LU1445719088 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,28 0,01 0,10 10,28 9,88 - LU1445717629 - -
Class A2 CZK Ingen 435,17 1,07 0,25 435,17 416,40 - LU1791176222 - -
Class A1 EUR Daglig 13,76 0,02 0,15 13,76 13,22 - LU0162660350 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 10,15 0,01 0,10 10,15 9,75 - LU1760134277 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,41 0,02 0,19 10,41 9,98 - LU1445718783 - -
Class A2 EUR Ingen 16,94 0,02 0,12 16,94 16,25 - LU0162658883 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,46 0,02 0,19 10,46 10,02 - LU1445719757 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,84 0,01 0,09 10,84 10,34 - LU1445719328 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,69 0,01 0,09 10,69 10,22 - LU1445718197 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 103,20 0,13 0,13 103,20 98,93 - LU1622601463 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,20 0,02 0,18 11,20 10,56 - LU1445718437 - -
Class X2 EUR Ingen 18,75 0,03 0,16 18,75 17,92 - LU0414062595 - -
Class D3 EUR Månatlig 13,52 0,02 0,15 13,52 12,99 - LU0827877803 - -
Class A3 EUR Månatlig 13,51 0,01 0,07 13,51 12,98 - LU0172394222 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokument

Dokument