Obligationer

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.
  Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Från
31-dec-2019
Till
31-dec-2020
Total avkastning (%)

per den 31.dec.2020

- - - - 2,79
Jämförelseindex (%)

per den 31.dec.2020

- - - - 2,77
  10Å Start
1,48 - - - 2,88
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

1,48 - - - 2,83
  I år 1M 3M 10Å Start
-0,11 -0,11 1,09 1,48 - - - 5,02
Jämförelseindex (%)

per den 31.jan.2021

-0,12 -0,12 1,08 1,48 - - - 4,93

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 26.feb.2021 EUR 1 699
Fondstart 08.maj.2019
Startdatum 08.maj.2019
12 månaders avslutande avkastning -
Antal innehav per den 29.jan.2021 1
Basvaluta Euro
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,03%
ISIN IE00BJP13018
Bloomberg, kortnamn BGIESFE
Kostnadsandel 0,00%
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BJP1301
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 500 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 5 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Viktad genomsnittlig YTM per den 29.jan.2021 0,24%
Modifierad duration per den 29.jan.2021 5,35
Effektiv duration per den 29.jan.2021 5,30

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.jan.2021
Namn Vikt (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,14
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,14
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,13
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
Namn Vikt (%)
RCI BANQUE SA MTN RegS 1.75 04/10/2026 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.125 01/23/2027 0,12
GIE PSA TRESORERIE RegS 6 09/19/2033 0,12
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 29.jan.2021

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Flex EUR - 10,42 0,00 0,00 10,54 9,47 10,42 IE00BJP13018 10,46 -
Q Acc EUR - 10,41 0,00 0,00 10,53 9,47 10,41 IE00BJP12Y80 10,45 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokument

Dokument