Skip to content

Aktier

iShares Pacific Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.mar.2020 USD 600
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 04.mar.2019
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI Developed Pacific Ex Japan in GBP Net TR Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,20%
ISIN IE00BJ1K4320
Bloomberg, kortnamn BGIGBAC
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BJ1K432
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 1 000 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
AIA GROUP LTD 7,48
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,85
CSL LTD 5,67
BHP GROUP LTD 4,00
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,40
Namn Vikt (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,92
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2,84
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,46
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,97
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,94
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Institutional GBP - 7,96 -0,30 -3,63 11,44 7,62 7,95 IE00BJ1K4320 7,97 -
Class D USD Ingen 8,41 -0,16 -1,89 12,35 7,49 8,40 IE00BD0NCP86 8,41 -
Flex EUR Ingen 12,06 -0,27 -2,20 17,65 11,03 12,05 IE00B8J31D58 12,06 -
Inst EUR Ingen 12,99 -0,29 -2,19 19,03 11,89 12,98 IE00B56H2V49 13,00 -
Inst USD Daglig 12,13 -0,23 -1,89 17,82 10,80 12,12 IE00B1W56T01 12,14 -
Flex EUR Daglig 14,89 -0,33 -2,20 21,92 13,63 14,88 IE00B39J2Z70 14,90 -
Flex USD Ingen 41,87 -0,81 -1,89 61,51 37,28 41,84 IE0006797348 41,90 -
Flex USD Daglig 12,22 -0,24 -1,89 18,05 10,88 12,21 IE00B0409Z31 12,23 -
Class D EUR Ingen 8,59 -0,19 -2,18 12,58 7,86 8,59 IE00BDRK7R97 8,60 -
Inst USD Ingen 13,19 -0,25 -1,89 19,39 11,75 13,19 IE00B1W56S93 13,20 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument