Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen
  Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Från
30-sep-2019
Till
30-sep-2020
Total avkastning (%)

per den 30.sep.2020

- - - - 2,46
  10Å Start
2,46 - - - 4,27
  I år 1M 3M 10Å Start
0,43 -0,31 0,62 2,46 - - - 7,57

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 29.okt.2020 USD 9 849
12 månaders avslutande avkastning per den 30.sep.2020 2,50
Antal innehav per den 30.sep.2020 3 062
Basvaluta USD
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 02.jan.2019
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,56%
ISIN LU1926936912
Bloomberg, kortnamn BGFIOI5
Kostnadsandel -
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BJ11KN7
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Hållbarhetsegenskaper

Hållbarhetsegenskaper

För att kunna inkluderas i MSCI ESG Fund Ratings måste 65 % av fondens underliggande innehav (exklusive likvida medel) omfattas av MSCI ESG Research, datumet för fondens innehav får inte ligga mer än ett år bakåt i tiden och fonden måste inneha minst tio värdepapper. För nystartade fonder blir hållbarhetsegenskaperna vanligen tillgängliga sex månader efter starten. Det finns för närvarande inga MSCI-betyg att tillgå för denna fond.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gett en guldmedalj till fonden, som är den högsta utmärkelsen.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2020
Namn Vikt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,18
Namn Vikt (%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,73
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

per den 30.sep.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 056,00 0,00 0,00 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,34 -0,01 -0,10 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,35 -0,02 -0,12 16,45 14,63 - LU0480534915 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,03 -0,01 -0,09 11,09 9,81 - LU1153584724 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,80 -0,02 -0,18 10,87 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 USD Ingen 15,22 -0,01 -0,07 15,31 13,55 - LU0278466700 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,65 -0,02 -0,17 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 067,00 -1,00 -0,09 1 074,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,82 -0,01 -0,10 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,86 -0,01 -0,09 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,71 -0,02 -0,09 21,84 19,39 - LU0278465488 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 117,00 -1,00 -0,09 1 123,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,13 -0,01 -0,10 10,20 9,11 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,15 -0,02 -0,18 11,22 9,98 - LU0368231436 - -
Class D4 EUR Årlig 11,83 0,04 0,34 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,72 -0,02 -0,14 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,02 -0,02 -0,12 17,12 15,18 - LU0827879684 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 964,00 -1,00 -0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,35 -0,02 -0,21 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,95 -0,01 -0,10 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 0,00 0,00 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,32 -0,01 -0,11 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
Class A6 USD Månatlig 12,17 -0,01 -0,08 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class D2 USD Ingen 15,82 -0,02 -0,13 15,91 14,05 - LU0278469043 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,72 -0,01 -0,09 10,78 9,60 - LU1181257202 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,64 -0,01 -0,09 11,70 10,36 - LU0278465058 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,73 -0,01 -0,09 10,79 9,57 - LU1786038098 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,87 -0,01 -0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,59 -0,03 -0,13 22,72 20,12 - LU0827879767 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 96,90 -0,08 -0,08 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,66 -0,01 -0,09 11,73 10,41 - LU0278463947 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,10 -0,01 -0,08 12,17 10,80 - LU1263143379 - -
Class S5 USD - 10,41 -0,01 -0,10 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
Class A1 EUR Daglig 8,85 0,03 0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 9,23 -0,01 -0,11 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class X2 USD Ingen 12,31 -0,02 -0,16 12,38 10,90 - LU0278469985 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,41 -0,02 -0,19 10,48 9,33 - LU1992159654 - -
Class A3 USD Månatlig 10,34 -0,01 -0,10 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
Class I2 USD Ingen 12,60 -0,02 -0,16 12,68 11,18 - LU0986736956 - -
Class A3 EUR Månatlig 8,85 0,03 0,34 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class A1 USD Daglig 10,34 -0,01 -0,10 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
Class D2 EUR Ingen 13,54 0,04 0,30 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,37 -0,02 -0,19 10,44 9,30 - LU1992159902 - -
Class A2 EUR Ingen 13,02 0,04 0,31 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class X3 USD Månatlig 10,36 -0,01 -0,10 10,42 9,31 - LU1003077234 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 91,77 -0,11 -0,12 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,35 -0,01 -0,11 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,75 -0,01 -0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,77 -0,02 -0,17 11,84 10,51 - LU0999670564 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,91 -0,02 -0,18 10,98 9,79 - LU0972027022 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,08 -0,01 -0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,07 -0,02 -0,20 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
Class S2 USD - 10,76 -0,01 -0,09 10,82 9,55 - LU1992160157 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,66 -0,02 -0,17 11,73 10,39 - LU1136394076 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,70 -0,01 -0,08 12,77 11,28 - LU1093512371 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 103,57 -0,12 -0,12 104,21 92,76 - LU1121320748 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 9,25 -0,01 -0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,53 -0,02 -0,21 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,11 -0,01 -0,10 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,68 -0,02 -0,19 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,77 -0,02 -0,17 11,84 10,45 - LU1214678283 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,41 -0,01 -0,11 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class A4 USD Årlig 10,20 -0,01 -0,10 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,11 -0,01 -0,10 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,81 -0,01 -0,08 11,88 10,54 - LU0278456909 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,10 -0,02 -0,22 9,23 8,23 - LU1129992308 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokument

Dokument