Skip to content

Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

- - - - -

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i JPY och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.mar.2020 USD 9 427
Basvaluta USD
Fondstart 31.jan.2007
Startdatum 02.jan.2019
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Flexible Bond - USD Hedged
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,56%
ISIN LU1926936912
Bloomberg, kortnamn BGFII5JPY
Ingångsavgift -
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift -
SEDOL BJ11KN7
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering JPY 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering JPY 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,31
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,96
Namn Vikt (%)
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,69
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,48
SPDR S&P ETF TRUST 0,46
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 017,00 -2,00 -0,20 1 134,00 1 010,00 - LU1926936912 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 034,00 14,00 1,37 1 109,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class I3 Hedged CAD Månatlig 9,19 0,13 1,43 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 13,73 0,19 1,40 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 8,89 0,12 1,37 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,83 0,15 1,40 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
Class D4 EUR Årlig 11,84 0,15 1,28 12,90 11,64 - LU1085283973 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,11 0,15 1,51 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,03 0,13 1,31 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 USD Ingen 14,06 0,19 1,37 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,44 0,13 1,40 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,15 0,20 1,34 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 992,00 14,00 1,43 1 065,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,44 0,09 1,42 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 901,00 12,00 1,35 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 9,62 0,13 1,37 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,43 0,09 1,42 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class I2 Hedged AUD - 9,92 0,14 1,43 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,42 0,13 1,40 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,35 0,14 1,37 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,11 0,28 1,41 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 15,72 0,20 1,29 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,18 0,14 1,39 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
Class A6 USD Månatlig 11,51 0,17 1,50 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,20 0,16 1,45 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,78 0,14 1,32 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 8,75 0,12 1,39 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
Class D2 USD Ingen 14,58 0,21 1,46 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 90,98 1,30 1,45 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class S5 USD - 9,55 0,21 2,25 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 20,87 0,29 1,41 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,53 0,20 2,14 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,72 0,14 1,32 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 9,94 0,13 1,33 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
Class I2 USD Ingen 11,60 0,16 1,40 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
Class X3 Hedged EUR Månatlig 8,67 0,12 1,40 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class S2 Hedged CHF - 9,51 0,20 2,15 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
Class A3 USD Månatlig 9,64 0,14 1,47 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
Class A1 EUR Daglig 8,76 0,11 1,27 9,56 8,60 - LU1005244220 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,88 0,14 1,30 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
Class A1 USD Daglig 9,64 0,14 1,47 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
Class A3 EUR Månatlig 8,76 0,11 1,27 9,56 8,60 - LU1005243339 - -
Class X3 USD Månatlig 9,66 0,14 1,47 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
Class X2 USD Ingen 11,31 0,16 1,43 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,50 0,06 1,35 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class A2 EUR Ingen 12,78 0,16 1,27 13,93 12,55 - LU1005243255 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,41 0,12 1,29 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,87 0,12 1,37 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
Class D2 EUR Ingen 13,24 0,16 1,22 14,43 12,98 - LU1005243503 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,15 0,14 1,40 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 86,69 1,22 1,43 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 10,84 0,15 1,40 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
Class S2 USD - 9,77 0,21 2,20 10,58 9,55 - LU1992160157 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,53 0,11 1,31 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,43 0,13 1,40 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
Class A4 USD Årlig 9,60 0,13 1,37 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,82 0,12 1,38 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 11,70 0,16 1,39 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 10,77 0,15 1,41 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,90 0,12 1,37 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,92 0,15 1,39 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
Class X3 Hedged AUD Månatlig 10,00 0,14 1,42 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class S4 Hedged EUR - 9,45 0,20 2,16 10,29 9,24 - LU1992161049 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 96,24 1,35 1,42 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,41 0,14 1,51 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 8,72 0,11 1,28 9,40 8,42 - LU1165522480 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokument

Dokument