Aktier

BGF European Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.okt.2019 EUR 1 108
Basvaluta EUR
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 11.jul.2018
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Net TR in EUR
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU1852330817
Bloomberg, kortnamn BGEUD4E
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
SAFRAN SA 5,84
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,07
SAP SE 5,03
RELX PLC 4,93
ASML HOLDING NV 4,45
Namn Vikt (%)
NOVO NORDISK A/S 4,33
LONZA GROUP AG 4,20
SIKA AG 3,95
ROYAL UNIBREW A/S 3,78
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,58
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 EUR Ingen 110,99 0,23 0,21 111,39 88,96 - LU1852330817 - -
Class X2 JPY Ingen 17 065,00 129,00 0,76 17 065,00 13 737,00 - LU1165522308 - -
Class D2 USD Ingen 146,43 1,26 0,87 146,92 118,73 - LU0411709727 - -
Class A2 EUR Ingen 118,69 0,25 0,21 118,69 94,26 - LU0011846440 - -
Class A4 GBP Årlig 96,09 0,88 0,92 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
Class X2 EUR Ingen 141,28 0,30 0,21 141,28 110,62 - LU0147392624 - -
Class A4 EUR Årlig 110,36 0,23 0,21 110,36 88,35 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 111,28 0,26 0,23 111,28 86,46 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,74 0,03 0,22 13,74 10,74 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 12,23 0,03 0,25 12,23 9,56 - LU1023060079 - -
Class A2 USD Ingen 132,05 1,13 0,86 132,79 107,73 - LU0171280430 - -
Class I2 EUR Ingen 131,94 0,28 0,21 131,94 103,94 - LU0368230461 - -
Class D2 EUR Ingen 131,61 0,27 0,21 131,61 103,89 - LU0252966055 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 13,35 0,03 0,23 13,35 10,27 - LU1438596576 - -
Class D4 GBP Årlig 96,20 0,89 0,93 100,68 80,38 - LU0827879098 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,90 0,03 0,23 12,90 10,09 - LU1023059733 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 17,49 0,04 0,23 17,49 13,65 - LU0788108743 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 18,06 0,04 0,22 18,06 14,00 - LU0526926950 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 13,37 0,03 0,22 13,37 10,45 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,79 0,02 0,17 11,79 9,33 - LU1023060665 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 16,77 0,03 0,18 16,77 12,93 - LU0827890574 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokument

Dokument