Obligationer

BGF Global Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 07.apr.2020 USD 1 684
Basvaluta USD
Fondstart 19.okt.2007
Startdatum 02.maj.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Corporate Bond - GBP Hedged
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,72%
ISIN LU1814255474
Bloomberg, kortnamn BGCD5GH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 26558
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,83
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,79
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 0,72
US BANCORP 2.4 07/30/2024 0,68
RENAULT SA MTN RegS 1.25 06/24/2025 0,67
Namn Vikt (%)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,64
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 1.25 12/05/2025 0,63
ASTRAZENECA PLC 3.375 11/16/2025 0,61
APPLE INC 4.65 02/23/2046 0,60
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,59
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D5 Hedged GBP Ingen 9,98 0,10 1,01 10,93 9,13 - LU1814255474 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 10,66 0,10 0,95 11,63 9,74 - LU0871639976 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,95 0,10 1,02 10,85 9,10 - LU1222731728 - -
Class X4 Hedged GBP Årlig 9,23 0,09 0,98 10,06 8,44 - LU0414062165 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,64 0,13 1,04 13,72 11,53 - LU0297942434 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 9,51 0,09 0,96 10,34 8,69 - LU1435395121 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 80,18 0,81 1,02 86,63 73,10 - LU0788109550 - -
Class A3 Hedged NZD Månatlig 11,72 0,12 1,03 12,80 10,72 - LU0803752475 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,05 0,10 1,01 10,90 9,17 - LU1625162489 - -
Class D2 USD Ingen 15,10 0,15 1,00 16,25 13,73 - LU0326960662 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 9,38 0,10 1,08 10,25 8,59 - LU1149717313 - -
Class A6 USD Månatlig 10,77 0,11 1,03 11,62 9,82 - LU0788109634 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,77 0,08 0,92 9,52 8,01 - LU0303846876 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,79 0,11 1,03 11,66 9,81 - LU0825403933 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 14,20 0,14 1,00 15,40 12,95 - LU0414062249 - -
Class A2 USD Ingen 14,35 0,14 0,99 15,45 13,05 - LU0297942194 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,28 0,13 0,99 14,41 12,12 - LU0326951752 - -
Class A3 Hedged CAD Månatlig 10,71 0,11 1,04 11,61 9,77 - LU0816460157 - -
Class A3 Hedged GBP Månatlig 10,16 0,10 0,99 11,09 9,31 - LU0816460231 - -
Class I2 USD Ingen 11,59 0,12 1,05 12,47 10,54 - LU1181254019 - -
Class X2 USD Ingen 16,10 0,16 1,00 17,32 14,64 - LU0434566104 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,84 0,10 1,03 10,73 9,00 - LU1403442228 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 97,90 0,99 1,02 105,68 89,15 - LU1220227653 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 100,73 1,01 1,01 109,18 91,69 - LU1162516634 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,37 0,11 0,98 12,31 10,35 - LU1153585614 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 11,60 0,11 0,96 12,64 10,59 - LU0816460074 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Dokument

Dokument