Skip to content

Obligationer

BGF Euro Corporate Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CZK och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.apr.2020 EUR 2 920
Basvaluta EUR
Fondstart 31.jul.2006
Startdatum 28.mar.2018
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori EUR Corporate Bond
Jämförelseindex ICE BofAML Euro Corporate Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,02%
ISIN LU1791176222
Bloomberg, kortnamn BGECA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BFZRPF0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CZK 5 000,00
Minsta efterföljande investering CZK 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,56
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,17
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 0.5 01/14/2027 0,74
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,64
Namn Vikt (%)
LA BANQUE POSTALE MTN RegS 0.25 07/12/2026 0,61
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 0,61
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 0,60
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,59
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,59
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 CZK Ingen 445,01 1,44 0,32 456,59 423,38 - LU1791176222 - -
Class I2 EUR Ingen 10,73 0,00 0,00 11,61 10,22 - LU1373033965 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 9,84 0,01 0,10 10,70 9,37 - LU1502568287 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,04 0,00 0,00 10,88 9,56 - LU1445719757 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,09 0,01 0,09 11,94 10,54 - LU1445718437 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 98,97 0,03 0,03 107,36 94,13 - LU1622601463 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,97 0,00 0,00 10,82 9,50 - LU1445718783 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,82 0,01 0,10 10,67 9,35 - LU1445717629 - -
Class I2 Hedged JPY - 967,00 0,00 0,00 1 045,00 921,00 - LU1963773012 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 9,70 0,01 0,10 10,55 9,23 - LU1760134277 - -
Class X2 EUR Ingen 18,15 0,01 0,06 19,63 17,28 - LU0414062595 - -
Class D3 EUR Månatlig 12,92 0,00 0,00 14,04 12,31 - LU0827877803 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 10,93 0,00 0,00 11,78 10,40 - LU1445717389 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,30 0,00 0,00 11,20 9,81 - LU1445718197 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 10,50 0,00 0,00 11,41 10,01 - LU1445719328 - -
Class A3 EUR Månatlig 12,92 0,01 0,08 14,03 12,31 - LU0172394222 - -
Class A1 EUR Daglig 13,16 0,01 0,08 14,29 12,53 - LU0162660350 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 10,44 0,01 0,10 11,34 9,94 - LU1445719088 - -
Class A2 EUR Ingen 16,25 0,00 0,00 17,62 15,48 - LU0162658883 - -
Class D2 EUR Ingen 17,02 0,01 0,06 18,42 16,21 - LU0368266499 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokument

Dokument