Skip to content

Aktier

BGF World Technology Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 01.apr.2020 USD 2 299
Basvaluta USD
Fondstart 03.mar.1995
Startdatum 06.dec.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Technology
Jämförelseindex MSCI AC World Information Technology Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,06%
ISIN LU1733225426
Bloomberg, kortnamn BGWTX2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF1Q186
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
MICROSOFT CORP 3,80
APPLE INC 2,90
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,78
ALPHABET INC CLASS A 2,63
TENCENT HOLDINGS LTD 2,54
Namn Vikt (%)
AMAZON COM INC 2,47
SALESFORCE.COM INC 2,13
PAYPAL HOLDINGS INC 1,51
ADOBE INC 1,50
TWILIO INC CLASS A 1,44
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD - 13,76 -0,50 -3,51 17,67 12,41 - LU1733225426 - -
Class I2 USD - 15,39 0,17 1,12 15,39 10,00 - LU2134542260 - -
Class A2 EUR Ingen 34,09 -1,16 -3,29 44,38 30,94 - LU0171310443 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 10,62 0,12 1,14 13,27 9,26 - LU1852331112 - -
Class D2 USD Ingen 40,49 -1,46 -3,48 52,04 36,54 - LU0724618946 - -
Class A2 GBP Ingen 30,01 -1,12 -3,60 37,24 27,50 - LU0171311680 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,95 -0,40 -3,52 14,13 9,89 - LU1728554749 - -
Class I2 EUR Ingen 13,59 -0,46 -3,27 17,67 12,27 - LU1722863211 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,60 -0,38 -3,46 13,69 9,58 - LU1822773716 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 058,00 -37,00 -3,38 1 354,00 950,00 - LU1948809444 - -
Class D2 EUR Ingen 37,04 -1,26 -3,29 48,18 33,50 - LU0376438312 - -
Class D2 GBP Ingen 32,60 -1,22 -3,61 40,43 29,70 - LU0827890491 - -
Class A2 USD Ingen 37,26 -1,35 -3,50 47,93 33,64 - LU0056508442 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tony Kim
Tony Kim

Dokument

Dokument