Fastigheter

BSF Global Real Asset Securities Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 12.nov.2019 USD 17
Basvaluta USD
Fondstart 30.nov.2017
Startdatum 30.nov.2017
Tillgångsklass Fastigheter
Morningstar-kategori Property - Indirect Global
Jämförelseindex FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,00%
ISIN LU1669037183
Bloomberg, kortnamn BSGRX2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BF51X03
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.okt.2019
Namn Vikt (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 6,62
FERROVIAL SA 3,71
VINCI SA 3,33
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS 3,06
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,03
Namn Vikt (%)
ATLANTIA 2,91
XCEL ENERGY INC 2,58
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 2,54
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 2,40
VONOVIA SE 2,20
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 31.okt.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 USD Ingen 117,77 -0,04 -0,03 120,08 95,45 - LU1669037183 - -
Class D3 USD Månatlig 99,51 0,39 0,39 101,53 97,99 - LU2047633727 - -
Class Z2 USD Ingen 116,49 -0,05 -0,04 118,80 94,85 - LU1721361928 - -
Class A2 USD Ingen 114,51 -0,05 -0,04 116,80 93,99 - LU1669035997 - -
Class D2 USD Ingen 115,82 -0,04 -0,03 118,12 94,57 - LU1669036458 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Dokument

Dokument