Aktier

BlackRock Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 17.apr.2019 USD 1 954
Basvaluta USD
Fondstart 05.aug.2015
Startdatum 19.jul.2017
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Event Driven
Jämförelseindex ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,08%
ISIN LU1251621345
Bloomberg, kortnamn BSGEDI2
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BYX1XS6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Weekly, Business Day
Minsta initiala investering -
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
RED HAT INC. 8,26
FIRST DATA CORPORATION 6,92
SUNTRUST BANKS INC 5,76
BTG PLC 4,78
ARRIS INTERNATIONAL PLC 4,64
Namn Vikt (%)
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD 4,60
JARDINE LLOYD THOMPSON GROUP PLC 4,54
WORLDPAY INC 4,18
ALTABA INC 3,99
TRIBUNE MEDIA COMPANY 3,54
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD Ingen 107,95 0,36 0,33 107,95 98,15 - LU1251621345 - -
Class I4 Hedged EUR - 105,35 0,27 0,26 105,35 100,00 - LU1817852764 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 390,09 29,98 0,29 10 390,09 9 867,63 - LU1781817421 - -
Class Z2 USD Ingen 120,82 0,42 0,35 120,82 109,57 - LU1258025839 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 110,15 0,31 0,28 110,15 101,99 - LU1373034930 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 107,98 0,27 0,25 107,98 100,78 - LU1373035077 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 105,83 0,25 0,24 105,87 99,16 - LU1376384878 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 103,54 0,25 0,24 103,54 96,78 - LU1603214401 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 109,04 0,37 0,34 109,04 99,22 - LU1603214153 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 111,72 0,28 0,25 111,72 104,23 - LU1341466644 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 113,25 0,29 0,26 113,25 105,27 - LU1288049940 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 105,72 0,31 0,29 105,72 97,74 - LU1603215044 - -
Class IA2 USD - 103,28 0,34 0,33 103,28 100,00 - LU1921562119 - -
Class A2 USD Ingen 115,94 0,38 0,33 115,94 106,08 - LU1251620883 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 107,84 0,26 0,24 107,84 100,97 - LU1387771113 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 101,71 0,25 0,25 101,71 95,47 - LU1697783881 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 106,88 0,25 0,23 106,88 100,40 - LU1400751324 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 116,52 0,34 0,29 116,52 107,30 - LU1288049866 - -
Class X2 USD Ingen 127,72 0,50 0,39 127,72 113,81 - LU1264793958 - -
Class D2 USD Ingen 117,52 0,40 0,34 117,52 107,19 - LU1251621188 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 109,23 0,28 0,26 109,23 101,74 - LU1382784764 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument