Aktier

iShares Pacific Index Fund (IE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.feb.2020 USD 844
Fondstart 01.dec.2005
Startdatum 27.apr.2017
Basvaluta USD
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori -
Jämförelseindex MSCI Developed Pacific Ex Japan in USD Net TR Index
Hemvist Irland
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock Asset Management Ireland Limited
Löpande avgifter 0,15%
ISIN IE00BD0NCP86
Bloomberg, kortnamn BRPIDUA
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BD0NCP8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000 000,00
Minsta efterföljande investering USD 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
AIA GROUP LTD 6,99
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,83
CSL LTD 5,47
BHP GROUP LTD 4,49
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,39
Namn Vikt (%)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,88
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2,82
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,30
WOOLWORTHS GROUP LTD 2,04
WESFARMERS LTD 1,98
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D USD Ingen 12,00 0,03 0,27 12,35 10,92 12,00 IE00BD0NCP86 12,01 -
Flex USD Daglig 17,54 0,05 0,27 18,05 16,23 17,53 IE00B0409Z31 17,56 -
Flex USD Ingen 59,77 0,16 0,27 61,51 54,34 59,73 IE0006797348 59,81 -
Flex EUR Ingen 17,55 0,05 0,30 17,65 15,36 17,54 IE00B8J31D58 17,56 -
Flex EUR Daglig 21,79 0,07 0,30 21,92 19,73 21,78 IE00B39J2Z70 21,81 -
Inst EUR Ingen 18,91 0,06 0,30 19,03 16,58 18,90 IE00B56H2V49 18,93 -
Inst USD Daglig 17,32 0,05 0,27 17,82 15,77 17,30 IE00B1W56T01 17,33 -
Inst USD Ingen 18,84 0,05 0,27 19,39 17,15 18,83 IE00B1W56S93 18,85 -
Class D EUR Ingen 12,51 0,04 0,30 12,58 10,96 12,50 IE00BDRK7R97 12,52 -
Class Institutional GBP - 10,79 0,06 0,58 11,44 9,82 10,78 IE00BJ1K4320 10,80 -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokument

Dokument