Obligationer

BGF Euro Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 EUR 4 950
Basvaluta EUR
Fondstart 31.mar.1994
Startdatum 09.mar.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,46%
ISIN LU1376384100
Bloomberg, kortnamn BGEI2UH
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BDCRCR0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gett en guldmedalj till fonden, som är den högsta utmärkelsen.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,53
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,35
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,30
SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/31/2030 1,04
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS 0 03/31/2027 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,02
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,94
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged USD Ingen 12,13 0,02 0,17 12,39 11,50 - LU1376384100 - -
Class I4 EUR - 10,44 0,02 0,19 10,82 9,98 - LU1808491655 - -
Class D3 EUR Månatlig 20,43 0,04 0,20 21,11 19,56 - LU0827877555 - -
Class D4 GBP Årlig 24,76 0,12 0,49 26,13 23,17 - LU0827877712 - -
Class A3 USD Månatlig 22,50 0,15 0,67 23,89 21,10 - LU0172748641 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 11,13 0,03 0,27 11,48 10,64 - LU1376384282 - -
Class A1 EUR Månatlig 20,40 0,05 0,25 21,08 19,52 - LU0118259232 - -
Class D4 EUR Årlig 12,12 0,03 0,25 12,56 11,59 - LU0938162699 - -
Class A4 GBP Årlig 24,64 0,11 0,45 25,99 23,10 - LU0204069685 - -
Class I2 EUR Ingen 15,17 0,03 0,20 15,62 14,51 - LU0368229703 - -
Class A2 USD Ingen 33,31 0,22 0,66 35,35 31,23 - LU0171279184 - -
Class I4 Hedged USD - 11,04 0,03 0,27 11,27 10,53 - LU1808491812 - -
Class A4 EUR Årlig 27,33 0,06 0,22 28,29 26,16 - LU0430265933 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 069,00 3,00 0,28 1 102,00 1 023,00 - LU1668661629 - -
Class A2 EUR Ingen 30,17 0,06 0,20 31,19 28,88 - LU0050372472 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 14,29 0,04 0,28 14,59 13,56 - LU0869640077 - -
Class D2 EUR Ingen 31,60 0,06 0,19 32,59 30,23 - LU0297941469 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 054,00 2,00 0,19 1 091,00 1 010,00 - LU1668663914 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,10 0,03 0,27 11,44 10,61 - LU1376384365 - -
Class X2 EUR Ingen 33,98 0,07 0,21 34,89 32,46 - LU0298377911 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,91 0,03 0,22 14,22 13,26 - LU0869650977 - -
Class D2 USD Ingen 34,89 0,23 0,66 37,00 32,69 - LU0827877472 - -
Class A3 EUR Månatlig 20,39 0,04 0,20 21,08 19,51 - LU0172396516 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,17 0,02 0,16 12,60 11,66 - LU1266592374 - -
Class D3 USD Månatlig 22,55 0,15 0,67 23,94 21,15 - LU0827877639 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 111,34 0,24 0,22 114,09 106,26 - LU1499592381 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,83 0,03 0,28 11,19 10,37 - LU1180456292 - -
Class A1 USD Månatlig 22,51 0,14 0,63 23,90 21,11 - LU0171278889 - -
Class A2 CZK Ingen 813,30 -4,96 -0,61 829,88 760,43 - LU1791174284 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokument

Dokument