Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.mar.2019 USD 1 205
Basvaluta USD
Fondstart 17.feb.2012
Startdatum 25.nov.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Jämförelseindex LIBOR 3 Month Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,15%
ISIN LU1323999489
Bloomberg, kortnamn BSAI2EH
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BDB6NV9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn 1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 194 Alt - Market Neutral - Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2019
Namn Vikt (%)
XCEL ENERGY INC 1,76
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,69
CMS ENERGY CORPORATION 1,59
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION 1,48
ATMOS ENERGY CORPORATION 1,44
Namn Vikt (%)
IDACORP INC 1,35
CRANE CO 1,31
SALESFORCE.COM INC. 1,22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 1,21
ARTHUR J GALLAGHER & CO 1,19
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

Tillgångsklasser är inte tillgängliga för tillfället.
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Förfallodagar är inte tillgängliga för tillfället.
Valutakurser är inte tillgängliga för tillfället.
Betyg är inte tillgängliga för tillfället.
per den 28.feb.2019

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 Hedged EUR Ingen 102,47 0,08 0,08 108,17 99,01 - LU1323999489 - -
Class D2 USD Ingen 111,96 0,09 0,08 116,65 107,25 - LU1238068321 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 110,01 0,08 0,07 115,57 105,98 - LU1246651910 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 847,17 7,13 0,07 10 378,24 9 514,91 - LU1791183780 - -
Class A2 USD Ingen 131,40 0,10 0,08 137,19 126,05 - LU0725887540 - -
Class I2 Hedged SEK - 94,51 0,07 0,07 100,00 91,27 - LU1873114208 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 124,42 0,08 0,06 131,80 120,44 - LU0765562458 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 126,12 0,09 0,07 133,32 121,97 - LU0725892383 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 102,52 0,07 0,07 108,60 99,29 - LU1238068594 - -
Class A2 AUD Ingen 186,48 -0,20 -0,11 195,25 169,70 - LU0840974975 - -
Class X2 USD Ingen 154,86 0,14 0,09 160,76 147,78 - LU0849781678 - -
Class I2 USD Ingen 105,84 0,08 0,08 109,89 101,30 - LU1653088168 - -
Class A2 GBP Ingen 157,58 0,52 0,33 169,12 145,89 - LU0784324112 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 122,86 0,09 0,07 130,26 118,99 - LU0725892466 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokument

Dokument