Aktier

BlackRock Global Event Driven Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-dec-2014
Till
31-dec-2015
Från
31-dec-2015
Till
31-dec-2016
Från
31-dec-2016
Till
31-dec-2017
Från
31-dec-2017
Till
31-dec-2018
Från
31-dec-2018
Till
31-dec-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.dec.2019

- 2,69 3,96 3,03 4,68

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 19.feb.2020 USD 3 486
Basvaluta USD
Fondstart 05.aug.2015
Startdatum 23.sep.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Alt - Event Driven
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,86%
ISIN LU1288049940
Bloomberg, kortnamn BSGEZ2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 20,00%
SEDOL BZ0FXL1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 10 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
ALLERGAN PLC 8,97
TIFFANY & CO. 6,16
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6,10
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION 5,64
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,42
Namn Vikt (%)
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 4,19
CAESARS ENTERTAINMENT CORP 4,17
WABCO HOLDINGS INC 3,70
TALLGRASS ENERGY LP 3,46
SOPHOS GROUP PLC 3,10
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class Z2 Hedged EUR Ingen 116,78 0,09 0,08 116,78 112,28 - LU1288049940 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 110,71 0,07 0,06 110,71 107,04 - LU1373035077 - -
Class I4 Hedged EUR - 108,05 0,08 0,07 108,05 104,38 - LU1817852764 - -
Class I5 Hedged GBP Kvartalsvis 109,66 0,08 0,07 109,66 104,49 - LU1603215044 - -
Class AI2 EUR - 100,25 0,07 0,07 100,25 99,98 - LU2103007592 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 110,15 0,08 0,07 110,15 107,03 - LU1387771113 - -
Class A2 USD Ingen 121,19 0,09 0,07 121,19 114,20 - LU1251620883 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 106,00 0,07 0,07 106,00 102,74 - LU1603214401 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 114,61 0,08 0,07 114,61 107,31 - LU1603214153 - -
Class D2 USD Ingen 123,27 0,09 0,07 123,27 115,69 - LU1251621188 - -
Class Z2 Hedged CHF Ingen 114,81 0,09 0,08 114,81 110,80 - LU1341466644 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 112,23 0,07 0,06 112,23 108,28 - LU1382784764 - -
Class IA2 USD - 108,56 0,07 0,06 108,56 101,72 - LU1921562119 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 108,84 0,08 0,07 108,84 105,92 - LU1400751324 - -
Class I2 Hedged JPY - 10 685,15 8,06 0,08 10 685,15 10 284,20 - LU1781817421 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 93,30 -0,57 -0,61 104,30 93,30 - LU2008661006 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 103,93 0,08 0,08 103,93 100,77 - LU1697783881 - -
Class X2 USD Ingen 136,34 0,13 0,10 136,34 125,22 - LU1264793958 - -
Class Z2 USD Ingen 127,39 0,10 0,08 127,39 118,81 - LU1258025839 - -
Class Z2 Hedged GBP Ingen 121,21 0,09 0,07 121,21 115,20 - LU1288049866 - -
Class I2 USD Ingen 113,48 0,09 0,08 113,48 106,25 - LU1251621345 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 114,03 0,08 0,07 114,03 109,08 - LU1373034930 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 108,13 0,07 0,06 108,13 105,05 - LU1376384878 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Mark McKenna
Mark McKenna

Dokument

Dokument