Aktier

BGF Asian Dragon Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 02.jun.2020 USD 1 894
Basvaluta USD
Fondstart 02.jan.1997
Startdatum 09.sep.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia ex Japan Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,84%
ISIN LU1279613100
Bloomberg, kortnamn BGADA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ6DKS5
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,22
CNOOC LTD 2,72
Namn Vikt (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,41
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,31
CHINA MOBILE LTD 2,30
BHARTI AIRTEL LTD 2,21
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,14
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.apr.2020

% av marknadsvärde

Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,16 0,48 4,11 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
Class I4 GBP Årlig 9,20 0,22 2,45 10,22 7,92 - LU1260044513 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,67 0,50 4,11 14,82 10,14 - LU1048588211 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,60 0,50 4,13 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
Class I2 Hedged AUD Ingen 9,74 0,37 3,95 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
Class A2 EUR Ingen 36,77 1,24 3,49 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
Class D4 GBP Årlig 31,82 0,76 2,45 35,37 27,41 - LU0827875260 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 111,49 4,19 3,90 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,79 0,50 4,07 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
Class A4 GBP Årlig 31,46 0,75 2,44 35,07 27,14 - LU0204061278 - -
Class D2 USD Ingen 45,14 1,81 4,18 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
Class I2 USD Ingen 12,13 0,49 4,21 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
Class D2 EUR Ingen 40,33 1,36 3,49 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
Class I2 EUR Ingen 10,84 0,37 3,53 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
Class A2 USD Ingen 41,15 1,64 4,15 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 12,33 0,48 4,05 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
Class X4 GBP Årlig 30,41 0,73 2,46 33,68 26,15 - LU0462858753 - -
Class A2 GBP Ingen 32,77 0,78 2,44 36,53 28,27 - LU0171270639 - -
Class I4 EUR Årlig 10,34 0,35 3,50 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
Class X2 USD Ingen 49,52 1,99 4,19 56,89 39,38 - LU0462857276 - -
Class D2 GBP Ingen 35,94 0,85 2,42 39,95 30,96 - LU0827875187 - -
Class I4 USD Årlig 11,56 0,47 4,24 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,03 0,77 4,00 23,67 16,04 - LU1697774625 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,41 0,51 3,95 15,90 10,76 - LU1023056804 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokument

Dokument