Aktier

BGF Euro-Markets Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 EUR 1 431
Basvaluta EUR
Fondstart 04.jan.1999
Startdatum 19.aug.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI EMU Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU1270847343
Bloomberg, kortnamn BGEMA2S
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BYY9022
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 5 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,39
ASML HOLDING NV 5,82
SANOFI SA 4,86
SAP SE 4,57
ALLIANZ SE 4,01
Namn Vikt (%)
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 3,74
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,64
KERING SA 3,49
SAFRAN SA 3,37
LINDE PLC 3,17
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged SGD Ingen 19,41 0,33 1,73 23,02 14,22 - LU1270847343 - -
Class I4 EUR Årlig 11,14 0,18 1,64 13,14 8,14 - LU1414096542 - -
Class D4 EUR Årlig 24,23 0,40 1,68 28,59 17,71 - LU0827878363 - -
Class I2 EUR Ingen 30,95 0,51 1,68 36,50 22,61 - LU0368230206 - -
Class X2 EUR Ingen 33,22 0,54 1,65 39,10 24,24 - LU0147386659 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,79 0,22 1,75 15,33 9,35 - LU0986743572 - -
Class A2 USD Ingen 30,69 0,64 2,13 35,65 21,97 - LU0171277485 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 101,01 1,71 1,72 118,98 73,63 - LU1791806182 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,61 0,25 1,74 17,23 10,68 - LU0906886691 - -
Class D2 EUR Ingen 30,97 0,51 1,67 36,55 22,64 - LU0252966485 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,92 0,22 1,73 15,26 9,46 - LU1185942403 - -
Class D2 USD Ingen 34,19 0,72 2,15 39,60 24,44 - LU0827878280 - -
Class A4 GBP Årlig 23,30 0,44 1,92 25,77 17,49 - LU0204061948 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 16,66 0,28 1,71 19,70 12,20 - LU0589470326 - -
Class A2 EUR Ingen 27,81 0,46 1,68 32,88 20,36 - LU0093502762 - -
Class D4 GBP Årlig 21,78 0,41 1,92 24,04 16,33 - LU0827878447 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,09 0,24 1,73 16,69 10,34 - LU0969580488 - -
Class A4 EUR Årlig 24,08 0,39 1,65 28,48 17,63 - LU0162689763 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Dokument

Dokument