Aktier

BGF China Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CNH och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 18.apr.2019 USD 1 460
Basvaluta USD
Fondstart 24.jun.2008
Startdatum 24.jun.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,84%
ISIN LU1244155948
Bloomberg, kortnamn BGCHA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BY7S0P9
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering RMB 5 000,00
Minsta efterföljande investering RMB 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,29
BAIDU INC 4,40
BANK OF CHINA LTD 4,27
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,70
Namn Vikt (%)
HAITONG SECURITIES CO LTD 2,69
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,62
NETEASE INC 2,59
KWG GROUP HOLDINGS LTD 2,31
CHINA MOBILE LTD 2,30
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged CNH Ingen 132,08 -0,76 -0,57 145,05 105,68 - LU1244155948 - -
Class I2 SGD Ingen 29,71 -0,11 -0,37 31,73 23,85 - LU1634772203 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,90 -0,11 -0,61 19,92 14,37 - LU0359202008 - -
Class A2 USD Ingen 19,96 -0,12 -0,60 21,88 15,95 - LU0359201612 - -
Class I2 USD Ingen 21,92 -0,13 -0,59 23,81 17,43 - LU0474536744 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 17,41 -0,10 -0,57 19,61 14,01 - LU0827875930 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,60 -0,10 -0,60 18,50 13,31 - LU1023057109 - -
Class X2 USD Ingen 21,06 -0,12 -0,57 22,73 16,69 - LU0528100869 - -
Class A2 EUR Ingen 17,75 -0,01 -0,06 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 18,81 -0,11 -0,58 20,79 15,06 - LU0827875856 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 17,11 -0,10 -0,58 19,39 13,80 - LU0359201455 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,97 -0,11 -0,61 20,23 14,47 - LU0359204129 - -
Class D2 HKD Ingen 168,02 -0,96 -0,57 183,09 133,72 - LU0827875773 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 17,27 -0,10 -0,58 19,43 13,93 - LU0359201026 - -
Class A2 HKD Ingen 20,51 -0,11 -0,53 22,50 16,37 - LU0359201885 - -
Class D2 USD Ingen 21,45 -0,12 -0,56 23,35 17,08 - LU0359204475 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,48 -0,07 -0,56 13,91 10,04 - LU0827876078 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Helen Zhu
Helen Zhu

Dokument

Dokument