Aktier

BGF European Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CNH och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 EUR 1 540
Basvaluta EUR
Fondstart 03.dec.2010
Startdatum 17.jun.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,83%
ISIN LU1241525267
Bloomberg, kortnamn BGEEA8H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BZ0D6F0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn M7EU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering RMB 5 000,00
Minsta efterföljande investering RMB 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
SANOFI SA 4,42
ALLIANZ SE 4,11
IBERDROLA SA 3,96
TELE2 AB 3,93
NOVO NORDISK A/S 3,77
Namn Vikt (%)
BOUYGUES SA 3,69
ENEL SPA 3,68
NESTLE SA 3,67
ROCHE HOLDING AG 3,59
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,34
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 84,29 1,49 1,80 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
Class X5G GBP Daglig 12,03 0,24 2,04 13,73 9,59 - LU1015435362 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,94 0,13 1,66 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 11,49 0,20 1,77 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,35 0,18 1,77 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
Class A5G Hedged USD Kvartalsvis 19,04 0,34 1,82 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
Class A2 EUR Ingen 18,98 0,32 1,71 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 164,91 2,88 1,78 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
Class D4G EUR Årlig 12,64 0,21 1,69 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
Class D2 USD Ingen 22,31 0,48 2,20 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
Class I4G EUR Årlig 12,71 0,21 1,68 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,01 0,14 1,78 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 12,05 0,21 1,77 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 10,64 0,18 1,72 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 8,89 0,15 1,72 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
Class D5G EUR Kvartalsvis 12,52 0,21 1,71 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
Class X2 EUR Ingen 13,23 0,23 1,77 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
Class A4G EUR Årlig 13,58 0,23 1,72 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
Class D2 EUR Ingen 20,21 0,34 1,71 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 12,79 0,22 1,75 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,79 0,17 1,77 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
Class A8 Hedged USD Månatlig 8,65 0,15 1,76 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,48 0,20 1,77 13,99 8,95 - LU1185942585 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 9,52 0,16 1,71 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
Class A2 USD - 20,95 0,45 2,20 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
Class D4G GBP - 11,36 0,22 1,97 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
Class X5G EUR - 13,38 0,22 1,67 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
Class I2 USD - 11,52 0,25 2,22 13,74 8,87 - LU2091194477 - -
Class I4G GBP - 11,42 0,22 1,96 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
Class I2 EUR Ingen 10,44 0,18 1,75 12,74 8,16 - LU1222728690 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,97 0,22 1,73 15,84 10,13 - LU1153584641 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokument

Dokument