Aktier

BGF Global Long-Horizon Equity Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.feb.2020 USD 572
Basvaluta USD
Fondstart 29.feb.1996
Startdatum 07.jan.2015
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Large-Cap Growth Equity
Jämförelseindex MSCI All Country World Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU1153585374
Bloomberg, kortnamn BGOPD4G
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BTN1VQ5
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn -
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Global Long-Horizon Equity Fund, Class D4, per den 31.jan.2020 listad mot 1149 Global Large-Cap Growth Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
COMCAST CORP CLASS A 5,54
TRACTOR SUPPLY 5,48
BOSTON SCIENTIFIC CORP 5,21
NESTLE SA 5,17
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,71
Namn Vikt (%)
INGERSOLL RAND PLC 4,64
MASTERCARD INC CLASS A 4,49
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,47
ALPHABET INC CLASS C 4,12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,88
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 GBP Årlig 19,76 -0,30 -1,50 20,06 15,94 - LU1153585374 - -
Class A4 GBP Årlig 19,51 -0,30 -1,51 19,81 15,78 - LU1153585291 - -
Class D2 EUR Ingen 67,01 -0,78 -1,15 67,91 52,17 - LU0827882639 - -
Class D2 USD Ingen 72,64 -0,69 -0,94 73,38 59,18 - LU0368270509 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,38 -0,16 -0,97 16,55 13,54 - LU1153585457 - -
Class A2 EUR Ingen 63,09 -0,74 -1,16 63,94 49,49 - LU0171285314 - -
Class A4 USD Årlig 16,74 -0,16 -0,95 16,92 13,74 - LU1153585028 - -
Class A2 USD Ingen 68,40 -0,65 -0,94 69,11 56,14 - LU0011850046 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard
Molly Greenen
Molly Greenen

Dokument

Dokument