Aktier

BGF Asian Growth Leaders Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 USD 1 444
Basvaluta USD
Fondstart 31.okt.2012
Startdatum 29.okt.2014
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia ex Japan Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,84%
ISIN LU1121335696
Bloomberg, kortnamn BGAA2AH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BRKDBT3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUECAXJ
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 5 000,00
Minsta efterföljande investering AUD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,66
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,02
CHINA MOBILE LTD 3,96
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD 3,84
Namn Vikt (%)
PINDUODUO INC 3,81
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 3,55
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,47
HDFC BANK LTD 3,40
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD 3,33
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,01 -0,01 -0,08 14,54 9,96 - LU1121335696 - -
Class S2 Hedged SGD - 10,02 -0,01 -0,10 11,96 8,30 - LU1992158094 - -
Class I4 USD - 8,51 -0,01 -0,12 10,05 7,03 - LU1800013101 - -
Class I2 EUR - 11,81 -0,06 -0,51 13,86 9,97 - LU1791182626 - -
Class S2 Hedged GBP - 9,86 -0,01 -0,10 11,85 8,18 - LU1992157955 - -
Class D3 USD Månatlig 8,22 -0,01 -0,12 9,71 6,79 - LU1741217456 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,73 -0,01 -0,09 14,02 9,73 - LU1279614090 - -
Class S2 Hedged CHF - 9,73 -0,01 -0,10 11,61 8,07 - LU1992156122 - -
Class S2 USD - 10,06 0,00 0,00 11,87 8,31 - LU1992157872 - -
Class D2 USD Ingen 18,11 -0,02 -0,11 21,40 14,97 - LU0859042482 - -
Class D2 GBP Ingen 14,74 -0,04 -0,27 16,41 12,77 - LU1085282496 - -
Class D2 EUR Ingen 16,41 -0,09 -0,55 19,28 13,87 - LU1578216449 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,09 -0,02 -0,18 13,29 9,22 - LU1279613795 - -
Class A2 USD Ingen 17,38 -0,02 -0,11 20,59 14,39 - LU0821914370 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,31 -0,01 -0,09 13,56 9,40 - LU1279613951 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 9,01 0,00 0,00 10,75 7,46 - LU1862385751 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,50 -0,01 -0,09 13,74 9,54 - LU1279613878 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,73 -0,01 -0,10 11,64 8,07 - LU1992155744 - -
Class I2 USD Ingen 13,03 -0,02 -0,15 15,38 10,76 - LU1091682382 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,64 -0,01 -0,08 15,13 10,49 - LU1048596156 - -
Class X2 USD Ingen 19,89 -0,02 -0,10 23,42 16,41 - LU0842534561 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Dong
Emily Dong

Dokument

Dokument