Skip to content

Obligationer

BGF World Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 31.mar.2020 USD 1 209
Basvaluta USD
Fondstart 04.sep.1985
Startdatum 26.okt.2016
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - USD Hedged
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,51%
ISIN LU1087925589
Bloomberg, kortnamn BGWBI2U
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BP4VKZ8
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LEGATRUH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Spardirektivets omfattning -
Tröskelvärde för tillämpning -
Innehav i fordringar -
Informationskälla -
Senaste utdelningsdatum -
TID -
BIPA -
3y Volatility - Benchmark per den 29.feb.2020 2,56
5y Volatility - Benchmark per den - -
5-årigt beta per den - -

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Bond Fund, Class I2, per den 29.feb.2020 listad mot 273 Global Bond - USD Hedged fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 28.feb.2020
Namn Vikt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 5,86
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,33
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,02
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,77
Namn Vikt (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,77
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,68
FGOLD 30YR 3% MLB 125K 2013 0,67
UK CONV GILT 1.75 09/07/2037 0,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.94 10/17/2024 0,55
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 28.feb.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class I2 USD Ingen 10,92 0,02 0,18 11,64 10,47 - LU1087925589 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 114,37 0,29 0,25 122,30 109,76 - LU0862984498 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,70 0,03 0,26 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
Class X2 USD Ingen 90,43 0,23 0,25 96,30 86,70 - LU0184697158 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 188,06 0,45 0,24 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,20 0,02 0,20 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
Class D2 USD Ingen 84,29 0,21 0,25 89,80 80,82 - LU0297941972 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 102,04 0,00 0,00 108,97 98,01 - LU1529944784 - -
Class A2 USD Ingen 80,06 0,20 0,25 85,31 76,76 - LU0184696937 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 13,66 0,03 0,22 14,64 13,11 - LU0739658705 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,12 0,00 0,00 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 193,56 0,46 0,24 207,18 185,84 - LU0827888594 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 14,38 0,03 0,21 15,38 13,81 - LU0372548510 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,75 0,03 0,26 12,61 11,29 - LU0871639547 - -
Class D3 USD Månatlig 57,86 0,06 0,10 61,73 55,56 - LU0827888321 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 11,93 0,03 0,25 12,78 11,46 - LU1288049783 - -
Class A1 USD Daglig 57,94 0,15 0,26 61,78 55,56 - LU0012053665 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,67 0,03 0,24 13,59 12,17 - LU0757589873 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 204,15 0,49 0,24 218,43 195,98 - LU0692855462 - -
Class A3 USD Månatlig 57,79 0,07 0,12 61,66 55,48 - LU0184696853 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Dokument

Dokument