Obligationer

BSF Fixed Income Strategies Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

-1,43 1,14 0,76 -2,56 -4,03

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 07.apr.2020 EUR 6 243
Basvaluta EUR
Fondstart 30.sep.2009
Startdatum 02.apr.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Alt - Long/Short Credit
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,27%
ISIN LU0589446532
Bloomberg, kortnamn BRFIA2C
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3RSYQ1
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 5 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.mar.2020 0,01
5y Volatility - Benchmark per den 31.dec.2019 7,82
5-årigt beta per den 31.mar.2020 7,835

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BSF Fixed Income Strategies Fund, Class A2 Hedged, per den 31.jul.2018 listad mot 82 Alt - Long/Short Credit fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
UNITED STATES TREASURY 5,04
KFW 4,86
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4,78
ITALY (REPUBLIC OF) 4,31
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,49
Namn Vikt (%)
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,09
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3,06
SPAIN (KINGDOM OF) 2,71
INDIA (REPUBLIC OF) 2,02
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,29
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 Hedged CHF Ingen 97,13 -0,52 -0,53 101,95 94,63 - LU0589446532 - -
Class D4 EUR Årlig 99,67 -0,53 -0,53 104,45 97,06 - LU1090193134 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 111,85 -0,57 -0,51 117,02 108,85 - LU1090194454 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 117,42 -0,63 -0,53 123,07 114,38 - LU1129992720 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 103,62 -0,53 -0,51 108,83 100,90 - LU1117534666 - -
Class X2 EUR Ingen 128,40 -0,69 -0,53 134,43 125,00 - LU0544632515 - -
Class D3 Hedged USD Månatlig 108,34 -0,56 -0,51 113,36 105,44 - LU1193909402 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 105,67 -0,54 -0,51 110,87 102,79 - LU1117534401 - -
Class A4 EUR Årlig 100,39 -0,53 -0,53 105,29 97,78 - LU1040967272 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 101,09 -0,52 -0,51 106,24 98,46 - LU1200840038 - -
Class X4 EUR Årlig 98,37 -0,53 -0,54 102,99 95,76 - LU1260044430 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 110,32 -0,56 -0,51 115,49 107,39 - LU1046547540 - -
Class D2 EUR Ingen 120,11 -0,64 -0,53 125,88 116,97 - LU0438336421 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 98,69 -0,52 -0,52 103,49 96,13 - LU1090193647 - -
Class A4 Hedged USD Årlig 109,93 -0,55 -0,50 115,07 107,01 - LU1046548191 - -
Class A4 Hedged CHF Årlig 96,83 -0,52 -0,53 101,63 94,33 - LU1046547201 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 102,42 -0,51 -0,50 107,14 99,68 - LU1728038651 - -
Class I2 EUR Ingen 120,86 -0,65 -0,53 126,64 117,69 - LU0438336777 - -
Class A2 EUR Ingen 115,26 -0,61 -0,53 120,89 112,27 - LU0438336264 - -
Class A2 Hedged JPY - 9 686,02 -50,74 -0,52 10 170,40 9 442,61 - LU1948809105 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Dokument

Dokument