Råvaror

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Värdet på investeringarna och intäkterna från dem kan sjunka såväl som stiga och kan inte garanteras. Det kan bli så att investerare inte får tillbaka det ursprungliga investerade beloppet.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

X-datum Total utdelning
Se hela tabellen
  Från
30-jun-2016
Till
30-jun-2017
Från
30-jun-2017
Till
30-jun-2018
Från
30-jun-2018
Till
30-jun-2019
Från
30-jun-2019
Till
30-jun-2020
Från
30-jun-2020
Till
30-jun-2021
Total avkastning (%)

per den 30.jun.2021

-9,73 3,86 -5,25 -17,02 36,50
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

-8,86 4,85 -4,39 -16,22 37,90
  10Å Start
36,50 2,38 0,12 -3,45 -3,37
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

37,90 3,37 1,09 -2,50 -2,34
  I år 1M 3M 6M 10Å Start
24,49 4,60 12,08 24,49 36,50 7,32 0,62 -29,60 -37,92
Jämförelseindex (%)

per den 30.jun.2021

25,01 4,65 12,33 25,01 37,90 10,46 5,55 -22,34 -28,05
  2016 2017 2018 2019 2020
Total avkastning (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07
Jämförelseindex (%) 15,16 -10,63 -6,81 9,70 -11,11

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Resultatdata baseras på ETF:ens substansvärde (NAV), vilket kanske inte är detsamma som ETF:ens marknadspris. Enskilda aktieägare kan realisera avkastningar som skiljer sig från NAV-resultatet.

Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Nettotillgångar per den 22.jul.2021 EUR 472 272 610
Basvaluta EUR
Startdatum 07.aug.2007
Tillgångsklass Råvaror
Totalkostnadsandel 0,46%
Löpande avgifter 0,46%
Produktstruktur Syntetisk
Metod Swap
Hemvist Tyskland
UCITS Ja
Jämförelseindex Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Klassificering enligt SFDR Annan
Utdelningsfrekvens Ingen
Avkastning för värdepappersutlåning -
ISA-behörighet Nej
SIPP-tillgängliga Ja
Distributör, Storbritannien/Rapportstatus Yes
Ombalanseringsfrekvens Årlig
ISIN DE000A0H0728
WKN A0H072
Bloomberg-kortnamn DJCOMEX GY
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondförvaltare BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administratör State Street Bank GmbH
Förvaringsinstitut State Street Bank GmbH
Hantering av utdelning No Income
Startpris per den 22.jul.2021 20,94
Annulleringspris per den 22.jul.2021 20,32

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

Utestående andelar per den 22.jul.2021 23 001 018
Antal innehav per den 22.jul.2021 0
Jämförelseindexnivå per den 23.jul.2021 EUR 239,20
Jämförelseindexets kortnamn BCOMEUTR
Direktavkastning per den - -
Räkenskapsårets slut 31 mars
3-års beta per den 30.jun.2021 0,973
Standardavvikelse (3 år) per den 30.jun.2021 12,94%

Registrade Platser

Registrade Platser

 • Chile

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Italien

 • Luxemburg

 • Mexiko

 • Nederländerna

 • Norge

 • Schweiz

 • Spanien

 • Storbritannien

 • Sverige

 • Tyskland

 • Österrike

Innehav

Innehav

per den 22.jul.2021
Kortnamn ISIN Namn Sektor Plats Tillgångsklass SEDOL Nominellt Marknadsvärde Vikt (%) Pris Börs Valuta Nominellt värde
Detta är en råvarobaserad fond, där exponeringen mot jämförelseindexet ges i form av en derivat lösning istället för att hålla fysiska tillgångar.
Emittentens kortnamn Namn Tillgångsklass Tillgångsklass Börs Vikt (%) Pris Nominellt Marknadsvärde Nominellt värde Sektor SEDOL ISIN Plats Valuta
Detta är en råvarobaserad fond, där exponeringen mot jämförelseindexet ges i form av en derivat lösning istället för att hålla fysiska tillgångar.
Innehaven kan komma att ändras.


Börsnoteringar

Börs Kortnamn Valuta Börsnoteringsdatum SEDOL Bloomberg-kortnamn RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Gemensam kod (EOC) ISIN av INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Dokument

Dokument