Aktier

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i AUD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 06.apr.2020 USD 180
Basvaluta USD
Fondstart 18.sep.2009
Startdatum 02.maj.2013
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,86%
ISIN LU0916957664
Bloomberg, kortnamn BGAPA8H
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B9L7XH0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUECAPF
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering AUD 5 000,00
Minsta efterföljande investering AUD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,14
TENCENT HOLDINGS LTD 5,42
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,54
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,54
Namn Vikt (%)
CNOOC LTD 2,52
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2,52
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND 2,47
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2,45
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2,30
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,80 0,23 2,40 13,64 8,61 - LU0916957664 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 79,10 1,91 2,47 108,53 69,62 - LU0765512784 - -
Class X2 USD Ingen 10,82 0,26 2,46 14,61 9,48 - LU1333799754 - -
Class A2 USD Ingen 13,83 0,33 2,44 18,76 12,13 - LU0414403419 - -
Class A5G USD Kvartalsvis 10,00 0,24 2,46 13,65 8,77 - LU0414403500 - -
Class D4G GBP Årlig 10,70 0,23 2,20 13,88 9,93 - LU1379100800 - -
Class D5G Hedged SGD Kvartalsvis 9,73 0,24 2,53 13,40 8,53 - LU0827874966 - -
Class A4G Hedged EUR Årlig 7,07 0,17 2,46 9,77 6,21 - LU1031077412 - -
Class A2 GBP Ingen 13,67 0,30 2,24 17,49 12,69 - LU0852073260 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 83,00 2,04 2,52 113,60 72,86 - LU1257007481 - -
Class A6 USD Monthly Stable 10,43 0,25 2,46 14,28 9,18 - LU0738912210 - -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 9,11 0,22 2,47 12,57 8,00 - LU0414403682 - -
Class I2 USD Ingen 9,30 0,22 2,42 12,58 8,15 - LU1523255765 - -
Class D2 USD Ingen 14,80 0,35 2,42 20,04 12,98 - LU0628613555 - -
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 71,53 1,74 2,49 99,98 63,19 - LU1109561776 - -
Class D5G USD Kvartalsvis 10,68 0,26 2,50 14,56 9,37 - LU0827875005 - -
Class A5G HKD Kvartalsvis 77,49 1,85 2,45 106,03 67,99 - LU0448666767 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Dokument

Dokument