Obligationer

BGF World Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 07.apr.2020 USD 1 199
Basvaluta USD
Fondstart 04.sep.1985
Startdatum 01.okt.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - CHF Hedged
Jämförelseindex Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,66%
ISIN LU0308772333
Bloomberg, kortnamn MERWBDS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BQY6ZV1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LEGATRUH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 100 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Bond Fund, Class D2 Hedged, per den 31.mar.2020 listad mot 194 Global Bond - CHF Hedged fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,54
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,02
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 1,01
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,89
Namn Vikt (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,84
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,75
FGOLD 30YR 3% MLB 125K 2013 0,74
UK CONV GILT 1.75 09/07/2037 0,63
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 2.3 03/20/2040 0,59
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.mar.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,12 -0,11 -1,08 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
Class X2 USD Ingen 89,73 -1,06 -1,17 96,30 86,70 - LU0184697158 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 101,23 -1,20 -1,17 108,97 98,01 - LU1529944784 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 113,46 -1,32 -1,15 122,30 109,76 - LU0862984498 - -
Class A2 USD Ingen 79,43 -0,93 -1,16 85,31 76,76 - LU0184696937 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 14,27 -0,16 -1,11 15,38 13,81 - LU0372548510 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,57 -0,14 -1,10 13,59 12,17 - LU0757589873 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 11,84 -0,14 -1,17 12,78 11,46 - LU1288049783 - -
Class D3 USD Månatlig 57,41 -0,67 -1,15 61,73 55,56 - LU0827888321 - -
Class I2 USD Ingen 10,84 -0,13 -1,19 11,64 10,47 - LU1087925589 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,04 -0,12 -1,18 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
Class A3 USD Månatlig 57,34 -0,67 -1,15 61,66 55,48 - LU0184696853 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,66 -0,13 -1,10 12,61 11,29 - LU0871639547 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 191,99 -2,23 -1,15 207,18 185,84 - LU0827888594 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 202,52 -2,34 -1,14 218,43 195,98 - LU0692855462 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 13,54 -0,16 -1,17 14,64 13,11 - LU0739658705 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 186,53 -2,16 -1,14 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,60 -0,14 -1,19 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
Class A1 USD Daglig 57,47 -0,67 -1,15 61,78 55,56 - LU0012053665 - -
Class D2 USD Ingen 83,63 -0,98 -1,16 89,80 80,82 - LU0297941972 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Dokument

Dokument