Obligationer

BGF World Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
30-sep-2014
Till
30-sep-2015
Från
30-sep-2015
Till
30-sep-2016
Från
30-sep-2016
Till
30-sep-2017
Från
30-sep-2017
Till
30-sep-2018
Från
30-sep-2018
Till
30-sep-2019
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 30.sep.2019

- 4,56 -2,18 -3,59 6,84

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i CHF och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Den här fonden ger ingen utdelning.

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 15.okt.2019 USD 1 450
Basvaluta USD
Fondstart 04.sep.1985
Startdatum 01.okt.2014
Tillgångsklass Obligationer
Morningstar-kategori Global Bond - CHF Hedged
Jämförelseindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,67%
ISIN LU0308772333
Bloomberg, kortnamn MERWBDS
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL BQY6ZV1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn LEGATRUH
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering CHF 100 000,00
Minsta efterföljande investering CHF 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Bond Fund, Class D2 Hedged, per den 30.sep.2019 listad mot 184 Global Bond - CHF Hedged fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.sep.2019
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #404 0.1 09/01/2021 2,03
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,67
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,65
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Namn Vikt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,02
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #139 0.1 03/20/2024 0,91
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 0,75
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 30.sep.2019

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,58 0,00 0,00 10,73 9,85 - LU0308772333 - -
Class A8 Hedged CNH Månatlig 105,23 0,09 0,09 106,65 97,80 - LU1529944784 - -
Class I2 USD Ingen 11,14 0,01 0,09 11,25 10,00 - LU1087925589 - -
Class D3 USD Månatlig 59,56 0,05 0,08 60,34 54,57 - LU0827888321 - -
Class X2 Hedged NOK Ingen 14,01 0,02 0,14 14,16 12,70 - LU0739658705 - -
Class D2 USD Ingen 85,99 0,07 0,08 86,87 77,35 - LU0297941972 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 13,05 0,01 0,08 13,20 11,88 - LU0757589873 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 99,11 0,08 0,08 100,57 92,38 - LU1484780827 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 200,56 0,14 0,07 203,29 185,88 - LU0827888594 - -
Class A3 USD Månatlig 59,49 0,05 0,08 60,25 54,51 - LU0184696853 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 210,93 0,14 0,07 213,66 194,39 - LU0692855462 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 10,53 0,01 0,10 10,68 9,79 - LU1830001282 - -
Class A1 USD Daglig 59,60 0,05 0,08 60,33 54,62 - LU0012053665 - -
Class X2 USD Ingen 92,00 0,08 0,09 92,87 82,25 - LU0184697158 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 14,88 0,01 0,07 15,08 13,78 - LU0372548510 - -
Class X2 Hedged NZD Ingen 12,24 0,01 0,08 12,37 11,03 - LU1288049783 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 195,22 0,13 0,07 197,97 181,61 - LU0330917880 - -
Class A2 USD Ingen 81,82 0,07 0,09 82,69 73,89 - LU0184696937 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,11 0,01 0,08 12,26 11,14 - LU0808759830 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 9,63 0,00 0,00 9,79 9,06 - LU1484780744 - -
Class X2 Hedged DKK Ingen 117,77 0,08 0,07 119,32 108,78 - LU0862984498 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,15 0,01 0,08 12,29 11,12 - LU0871639547 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokument

Dokument