Aktier

BGF European Equity Income Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 29.maj.2020 EUR 1 527
Basvaluta EUR
Fondstart 03.dec.2010
Startdatum 09.jan.2013
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Equity Income
Jämförelseindex MSCI Europe Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,08%
ISIN LU0871639463
Bloomberg, kortnamn BGED5RF
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B97JBM1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn M7EU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF European Equity Income Fund, Class D5G, per den 30.apr.2020 listad mot 344 Europe Equity Income fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
SANOFI SA 4,42
ALLIANZ SE 4,11
IBERDROLA SA 3,96
TELE2 AB 3,93
NOVO NORDISK A/S 3,77
Namn Vikt (%)
BOUYGUES SA 3,69
ENEL SPA 3,68
NESTLE SA 3,67
ROCHE HOLDING AG 3,59
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,34
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D5G EUR Kvartalsvis 12,44 -0,08 -0,64 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
Class X2 EUR Ingen 13,14 -0,09 -0,68 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 11,93 -0,12 -1,00 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 83,18 -1,11 -1,32 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
Class D5G Hedged GBP Kvartalsvis 11,41 -0,08 -0,70 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
Class D2 USD Ingen 22,33 0,02 0,09 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
Class D2 EUR Ingen 20,08 -0,13 -0,64 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
Class D4G EUR Årlig 12,56 -0,08 -0,63 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
Class I4G EUR Årlig 12,63 -0,08 -0,63 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
Class A2 EUR Ingen 18,85 -0,13 -0,68 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,85 -0,09 -1,13 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
Class A5G Hedged USD Kvartalsvis 18,91 -0,13 -0,68 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
Class X5G GBP Daglig 11,97 -0,06 -0,50 13,73 9,59 - LU1015435362 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 8,80 -0,09 -1,01 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
Class A4G EUR Årlig 13,49 -0,09 -0,66 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,24 -0,11 -1,06 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 163,21 -1,70 -1,03 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
Class A8 Hedged USD Månatlig 8,56 -0,09 -1,04 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
Class A5G EUR Kvartalsvis 12,71 -0,08 -0,63 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 10,53 -0,11 -1,03 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,91 -0,10 -1,25 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 9,43 -0,09 -0,95 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,67 -0,12 -1,23 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 11,41 -0,07 -0,61 13,99 8,95 - LU1185942585 - -
Class A2 USD - 20,96 0,01 0,05 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
Class X5G EUR - 13,30 -0,08 -0,60 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
Class I4G GBP - 11,37 -0,05 -0,44 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 12,89 -0,08 -0,62 15,84 10,13 - LU1153584641 - -
Class I2 USD - 11,53 0,01 0,09 13,74 8,87 - LU2091194477 - -
Class D4G GBP - 11,31 -0,05 -0,44 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
Class I2 EUR Ingen 10,37 -0,07 -0,67 12,74 8,16 - LU1222728690 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokument

Dokument