Aktier

BGF US Basic Value Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 23.apr.2019 USD 653
Basvaluta USD
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 18.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Value Equity
Jämförelseindex Russell 1000 Value Index (Total Return)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,06%
ISIN LU0827886465
Bloomberg, kortnamn BUBVD4U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8L2HW1
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn RU10VATR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
CISCO SYSTEMS INC 4,62
PFIZER INC 4,25
WELLS FARGO 3,96
JPMORGAN CHASE & CO 3,74
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,65
Namn Vikt (%)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,16
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,89
COMCAST CORP CLASS A 2,82
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,78
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 USD Årlig 89,03 0,17 0,19 92,79 75,98 - LU0827886465 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,06 0,03 0,18 17,97 14,64 - LU0602533316 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 60,87 0,11 0,18 64,64 52,45 - LU0329591993 - -
Class D4 GBP Årlig 68,56 0,43 0,63 71,51 59,96 - LU0827886549 - -
Class X2 USD Ingen 109,94 0,22 0,20 113,92 93,53 - LU0147417983 - -
Class D2 USD Ingen 97,31 0,18 0,19 101,43 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 140,98 0,27 0,19 147,24 120,79 - LU1333800354 - -
Class D2 GBP Ingen 75,09 0,48 0,64 77,71 65,67 - LU0827886200 - -
Class I2 EUR Ingen 85,42 0,46 0,54 85,72 71,45 - LU1559748261 - -
Class A2 EUR Ingen 78,86 0,41 0,52 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
Class D2 EUR Ingen 86,81 0,47 0,54 87,23 72,67 - LU0827886119 - -
Class A2 GBP Ingen 68,22 0,43 0,63 70,96 59,80 - LU0171296279 - -
Class I2 USD Ingen 95,76 0,19 0,20 99,66 81,66 - LU0368249990 - -
Class A4 GBP Årlig 67,70 0,43 0,64 70,47 59,34 - LU0204064967 - -
Class A4 EUR Årlig 78,37 0,41 0,53 79,08 65,77 - LU0213336463 - -
Class D4 EUR Årlig 79,42 0,43 0,54 80,04 66,48 - LU0827886382 - -
Class A2 USD Ingen 88,41 0,17 0,19 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 57,99 0,10 0,17 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
Class A4 USD Årlig 87,86 0,16 0,18 91,98 75,16 - LU0162691827 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokument

Dokument