Aktier

BGF European Focus Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 28.maj.2020 EUR 315
Basvaluta EUR
Fondstart 06.sep.2005
Startdatum 11.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,22%
ISIN LU0827878959
Bloomberg, kortnamn BGEFD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B7V9156
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MS_EU_NET
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gett en silvermedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,49
ASML HOLDING NV 5,29
NOVO NORDISK A/S 4,72
SIKA AG 4,55
SAP SE 4,41
Namn Vikt (%)
RELX PLC 4,32
ROYAL UNIBREW A/S 4,24
LONZA GROUP AG 4,08
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,76
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,43
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 30,07 0,68 2,31 32,81 21,15 - LU0827878959 - -
Class I2 USD Ingen 30,30 0,68 2,30 33,05 21,31 - LU0541185541 - -
Class A2 EUR Ingen 24,91 0,45 1,84 27,83 17,95 - LU0229084990 - -
Class A2 USD Ingen 27,50 0,62 2,31 30,07 19,37 - LU0252970834 - -
Class D2 EUR Ingen 27,24 0,49 1,83 30,37 19,60 - LU0368266812 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 19,14 0,35 1,86 21,51 13,80 - LU1270847426 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,03 0,26 1,89 15,59 10,06 - LU0969580306 - -
Class I2 EUR Ingen 27,45 0,49 1,82 30,59 19,74 - LU0603021113 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokument

Dokument