Aktier

BGF Euro-Markets Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 20.feb.2020 EUR 1 920
Basvaluta EUR
Fondstart 04.jan.1999
Startdatum 11.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Eurozone Large-Cap Equity
Jämförelseindex MSCI EMU Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU0827878447
Bloomberg, kortnamn BEMD4RF
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8209Y0
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSDEEMUN
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Euro-Markets Fund, Class D4, per den 31.jan.2020 listad mot 1033 Eurozone Large-Cap Equity fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,37
SAFRAN SA 5,87
ASML HOLDING NV 4,85
SAP SE 4,39
ALLIANZ SE 4,33
Namn Vikt (%)
SANOFI SA 4,02
AIRBUS SE 3,86
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,70
ADIDAS AG 3,65
VINCI SA 3,54
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D4 GBP Årlig 24,04 0,27 1,14 24,04 20,06 - LU0827878447 - -
Class A2 USD Ingen 35,57 0,16 0,45 35,65 30,38 - LU0171277485 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 17,23 0,03 0,17 17,23 14,01 - LU0906886691 - -
Class D2 EUR Ingen 36,55 0,07 0,19 36,55 29,59 - LU0252966485 - -
Class D2 USD Ingen 39,54 0,18 0,46 39,60 33,53 - LU0827878280 - -
Class X2 EUR Ingen 39,10 0,07 0,18 39,10 31,34 - LU0147386659 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 15,33 0,03 0,20 15,33 12,42 - LU0986743572 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,69 0,04 0,24 16,69 13,24 - LU0969580488 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 23,02 0,05 0,22 23,02 18,40 - LU1270847343 - -
Class A4 GBP Årlig 25,77 0,29 1,14 25,77 21,51 - LU0204061948 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 118,98 0,25 0,21 118,98 94,78 - LU1791806182 - -
Class A4 EUR Årlig 28,48 0,06 0,21 28,48 23,32 - LU0162689763 - -
Class I4 EUR Årlig 13,14 0,02 0,15 13,14 10,76 - LU1414096542 - -
Class A2 EUR Ingen 32,88 0,06 0,18 32,88 26,82 - LU0093502762 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 15,26 0,03 0,20 15,26 12,02 - LU1185942403 - -
Class D4 EUR Årlig 28,59 0,05 0,18 28,59 23,41 - LU0827878363 - -
Class I2 EUR Ingen 36,50 0,07 0,19 36,50 29,47 - LU0368230206 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 19,70 0,04 0,20 19,70 16,14 - LU0589470326 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Dokument

Dokument