Aktier

BGF Latin American Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 02.jun.2020 USD 711
Basvaluta USD
Fondstart 08.jan.1997
Startdatum 04.okt.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Latin America Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,31%
ISIN LU0827884411
Bloomberg, kortnamn BLAD2RF
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8MY997
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn NDUEEGFL
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,93
VALE SA 7,94
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,01
BANCO BRADESCO SA 4,65
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,56
Namn Vikt (%)
LOJAS RENNER SA 3,37
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,19
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,08
B2W COMPANHIA DIGITAL 2,97
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,77
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged GBP Ingen 31,66 1,97 6,64 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
Class D4 GBP Årlig 37,09 1,76 4,98 58,75 29,94 - LU0827884098 - -
Class D2 GBP Ingen 43,95 2,08 4,97 68,71 35,49 - LU0827883876 - -
Class I2 USD - 8,37 0,53 6,76 13,28 6,26 - LU1847653067 - -
Class I2 EUR - 7,47 0,42 5,96 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 6,59 0,39 6,29 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
Class A4 GBP Årlig 36,94 1,75 4,97 58,46 29,87 - LU0204063647 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 6,22 0,37 6,32 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
Class D2 USD Ingen 55,20 3,49 6,75 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 6,65 0,42 6,74 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 4,66 0,29 6,64 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
Class A2 GBP Ingen 39,70 1,88 4,97 62,49 32,09 - LU0171289738 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,46 0,28 6,70 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
Class X4 GBP Årlig 37,03 1,77 5,02 58,76 29,83 - LU0462858670 - -
Class A4 EUR Årlig 42,12 2,41 6,07 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
Class D4 EUR Årlig 42,42 2,43 6,08 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 4,72 0,30 6,79 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
Class A2 EUR Ingen 44,55 2,54 6,05 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
Class A2 USD Ingen 49,86 3,15 6,74 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
Class X2 USD Ingen 61,63 3,90 6,76 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 37,71 2,30 6,50 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
Class D2 EUR Ingen 49,32 2,82 6,06 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 4,93 0,31 6,71 7,99 3,70 - LU0827884502 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 7,30 0,44 6,41 12,01 5,49 - LU1023057877 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokument

Dokument