Aktier

BGF Emerging Europe Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.feb.2020 EUR 704
Basvaluta EUR
Fondstart 29.dec.1995
Startdatum 27.sep.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,34%
ISIN LU0827876748
Bloomberg, kortnamn BEED2RF
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B76QGY6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSEUEM1040
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering GBP 100 000,00
Minsta efterföljande investering GBP 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gett en bronsmedalj till fonden. Mindre än 10% av amerikanska fonder erhåller medaljer.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 9,91
PJSC GAZPROM ADR CDI 6,15
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 5,97
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4,24
X5 RETAIL GROUP GDR NV 4,06
Namn Vikt (%)
BANK PEKAO SA 4,05
PAO NOVATEK GDR 4,00
SBERBANK ROSSII 3,80
TATNEFT 3,61
PZU SA 3,43
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged GBP Ingen 102,67 -1,41 -1,35 109,39 83,48 - LU0827876748 - -
Class I2 EUR - 11,34 -0,16 -1,39 12,10 10,00 - LU0368229539 - -
Class D2 USD Ingen 144,23 -1,68 -1,15 157,36 122,38 - LU0827876581 - -
Class A2 EUR Ingen 118,92 -1,65 -1,37 127,00 98,12 - LU0011850392 - -
Class X4 GBP Årlig 91,85 -1,61 -1,72 100,67 79,32 - LU0513876275 - -
Class D2 EUR Ingen 133,05 -1,84 -1,36 141,99 109,00 - LU0252967533 - -
Class A4 GBP Årlig 91,41 -1,61 -1,73 99,40 78,94 - LU0204061609 - -
Class X2 EUR Ingen 14,18 -0,20 -1,39 15,12 11,48 - LU0147383631 - -
Class A2 USD Ingen 128,92 -1,51 -1,16 140,75 110,17 - LU0171273575 - -
Class D4 GBP Årlig 91,48 -1,61 -1,73 99,76 79,01 - LU0827876664 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 11,50 -0,16 -1,37 12,26 9,31 - LU0572106309 - -
Class A4 EUR Årlig 108,83 -1,50 -1,36 116,22 91,52 - LU0408221355 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Dokument

Dokument