Aktier

BGF China Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i SGD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 27.feb.2020 USD 1 123
Basvaluta USD
Fondstart 24.jun.2008
Startdatum 13.sep.2012
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,07%
ISIN LU0827875856
Bloomberg, kortnamn BGCD2SH
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B8L6QT3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSCN1040
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering SGD 100 000,00
Minsta efterföljande investering SGD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,81
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,14
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,70
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,69
Namn Vikt (%)
MEITUAN DIANPING 2,94
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,57
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 2,55
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,48
CNOOC LTD 2,44
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 Hedged SGD Ingen 17,73 0,03 0,17 19,05 15,27 - LU0827875856 - -
Class A2 HKD Ingen 19,23 0,03 0,16 20,75 16,69 - LU0359201885 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 16,04 0,03 0,19 17,63 14,06 - LU0827875930 - -
Class D2 HKD Ingen 158,61 0,27 0,17 170,01 137,04 - LU0827875773 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 15,41 0,02 0,13 16,81 13,41 - LU1023057109 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,77 0,03 0,18 18,13 14,50 - LU0359202008 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 15,94 0,03 0,19 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
Class X2 USD Ingen 20,20 0,04 0,20 21,53 17,25 - LU0528100869 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 124,50 0,25 0,20 133,77 107,08 - LU1244155948 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,63 0,02 0,17 12,64 10,08 - LU0827876078 - -
Class A2 USD Ingen 18,86 0,04 0,21 20,21 16,26 - LU0359201612 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,64 0,03 0,18 18,21 14,50 - LU0359204129 - -
Class A2 EUR Ingen 17,18 -0,15 -0,87 18,14 14,47 - LU1216661543 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 15,74 0,03 0,19 17,34 13,77 - LU0359201455 - -
Class D2 USD Ingen 20,39 0,04 0,20 21,76 17,51 - LU0359204475 - -
Class I2 SGD Ingen 29,13 -0,01 -0,03 30,33 24,77 - LU1634772203 - -
Class I2 USD Ingen 20,88 0,03 0,14 22,28 17,91 - LU0474536744 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Lucy Liu
Lucy Liu

Dokument

Dokument