Aktier

BGF World Gold Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 02.jun.2020 USD 6 187
Basvaluta USD
Fondstart 30.dec.1994
Startdatum 19.maj.2006
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Precious Metals
Jämförelseindex FTSE Gold Mines Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,32%
ISIN LU0252963623
Bloomberg, kortnamn MERWGDE
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B43HP22
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn FTGOLDIEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF World Gold Fund, Class D2, per den 31.jan.2020 listad mot 217 Sector Equity Precious Metals fonder.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gett en guldmedalj till fonden, som är den högsta utmärkelsen.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
BARRICK GOLD CORP 9,38
NEWMONT CORPORATION 8,91
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,93
ALAMOS GOLD INC 4,48
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,23
Namn Vikt (%)
B2GOLD CORP 4,23
KINROSS GOLD CORP 4,17
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,86
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,86
FRANCO NEVADA CORP 3,52
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 41,00 0,78 1,94 43,58 23,60 - LU0252963623 - -
Class I2 EUR Ingen 40,90 0,78 1,94 43,47 23,53 - LU0368236070 - -
Class D4 EUR Årlig 38,81 0,73 1,92 41,26 22,35 - LU0827889139 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 24,74 0,61 2,53 25,84 14,21 - LU0827889212 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,09 0,14 2,35 6,36 3,50 - LU0326422689 - -
Class A2 EUR Ingen 36,83 0,70 1,94 39,16 21,23 - LU0171305526 - -
Class A2 USD Ingen 41,22 1,04 2,59 43,00 23,54 - LU0055631609 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,03 0,18 2,63 7,34 4,02 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,35 0,29 2,40 12,90 7,10 - LU1023058768 - -
Class A4 EUR Årlig 36,82 0,69 1,91 39,15 21,23 - LU0408222320 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,44 0,18 2,48 7,77 4,25 - LU0827889303 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 7,98 0,20 2,57 8,32 4,55 - LU0788108826 - -
Class D2 USD Ingen 45,88 1,16 2,59 47,85 26,17 - LU0252968424 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,71 0,17 2,60 7,00 3,84 - LU0326423067 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 117,95 2,91 2,53 122,86 67,11 - LU1499592118 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 6,74 0,17 2,59 7,04 3,86 - LU0669555244 - -
Class X2 EUR Ingen 48,97 0,93 1,94 52,03 28,12 - LU0243984555 - -
Class X2 USD Ingen 54,81 1,39 2,60 57,14 31,18 - LU0320298689 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,80 0,16 2,41 7,10 3,90 - LU0368236153 - -
Class A4 USD Årlig 41,21 1,04 2,59 42,99 23,54 - LU0724618789 - -
Class I2 USD Ingen 45,77 1,16 2,60 47,73 26,09 - LU0368252358 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,32 0,16 2,60 6,59 3,62 - LU0521028471 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokument

Dokument