Aktier

BGF Nutrition Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 14.jun.2019 USD 58
Basvaluta USD
Fondstart 09.feb.2010
Startdatum 24.maj.2011
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Agriculture
Jämförelseindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,24%
ISIN LU0629637199
Bloomberg, kortnamn BGWAD2U
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4R1100
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn DXGLBAUSD
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Nutrition Fund, Class D2, per den 31.maj.2019 listad mot 90 Sector Equity Agriculture fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.maj.2019
Namn Vikt (%)
KERRY GROUP PLC 4,29
FMC CORPORATION 4,24
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,21
NUTRIEN LTD 3,80
NESTLE SA 3,58
Namn Vikt (%)
TYSON FOODS INC 3,53
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,44
GLANBIA PLC 3,28
UPL LTD 3,28
TRIMBLE INC 3,06
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 13,91 -0,07 -0,50 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,41 -0,06 -0,52 12,28 10,09 - LU0475494422 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 8,02 -0,05 -0,62 8,59 7,07 - LU0827887943 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 12,84 -0,07 -0,54 13,62 11,26 - LU0827888081 - -
Class D2 EUR Ingen 12,37 -0,03 -0,24 12,74 10,62 - LU0496654400 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,21 -0,07 -0,57 13,03 10,75 - LU0471298777 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,39 -0,07 -0,61 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
Class I2 USD Ingen 14,02 -0,08 -0,57 14,73 12,22 - LU0673439724 - -
Class D2 HKD Ingen 108,85 -0,63 -0,58 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,43 -0,05 -0,48 11,14 9,18 - LU0612935741 - -
Class X2 USD - 9,84 -0,05 -0,51 10,28 8,54 - LU1733225269 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 11,29 -0,07 -0,62 12,24 10,04 - LU0471299072 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,69 -0,07 -0,60 12,51 10,31 - LU0827888248 - -
Class A2 USD Ingen 12,98 -0,07 -0,54 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
Class A2 HKD Ingen 13,07 -0,08 -0,61 13,85 11,46 - LU0471298694 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 11,57 -0,07 -0,60 12,47 10,25 - LU0827888164 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,14 -0,07 -0,57 13,08 10,76 - LU0471298850 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Tom Holl
Tom Holl

Dokument

Dokument