Aktier

BGF Sustainable Energy Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar

  Från
31-mar-2015
Till
31-mar-2016
Från
31-mar-2016
Till
31-mar-2017
Från
31-mar-2017
Till
31-mar-2018
Från
31-mar-2018
Till
31-mar-2019
Från
31-mar-2019
Till
31-mar-2020
Total avkastning (%) Total avkastning uttrycks som en procentuell förändring av en investering inom en viss tidsram. Den omfattar investeringens nettointäkt i form av utdelning eller ränta samt en eventuell förändring av investeringens kapitalvärde.

per den 31.mar.2020

-2,01 8,55 14,76 -1,93 -4,44

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i USD och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 02.jun.2020 USD 1 448
Basvaluta USD
Fondstart 15.mar.2001
Startdatum 19.maj.2006
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Alternative Energy
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,32%
ISIN LU0252969661
Bloomberg, kortnamn MERNEDU
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3KTK85
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering USD 100 000,00
Minsta efterföljande investering USD 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Sustainable Energy Fund, Class D2, per den 31.maj.2020 listad mot 88 Sector Equity Alternative Energy fonder.

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
ENEL SPA 5,15
NEXTERA ENERGY INC 4,76
RWE AG 4,54
EDP RENOVAVEIS SA 4,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,19
Namn Vikt (%)
FIRST SOLAR INC 3,89
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,45
KINGSPAN GROUP PLC 3,40
SAMSUNG SDI CO LTD 3,09
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 3,07
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 USD Ingen 11,80 0,34 2,97 12,52 8,49 - LU0252969661 - -
Class A4 EUR Årlig 9,35 0,21 2,30 10,29 6,98 - LU0408221868 - -
Class I2 USD Ingen 11,73 0,35 3,08 12,43 8,43 - LU0534476519 - -
Class A2 Hedged SGD - 11,22 0,33 3,03 12,08 8,11 - LU1978683503 - -
Class I2 EUR Ingen 10,48 0,24 2,34 10,48 7,81 - LU0368234703 - -
Class D2 EUR Ingen 10,55 0,24 2,33 11,58 7,86 - LU0252964944 - -
Class D4 EUR Årlig 9,54 0,21 2,25 10,48 7,11 - LU0827885574 - -
Class X2 USD Ingen 13,72 0,40 3,00 14,51 9,84 - LU0414947514 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,26 0,29 2,91 11,03 7,44 - LU1822773807 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,95 0,31 2,91 11,71 7,91 - LU1686870871 - -
Class A4 GBP Årlig 8,35 0,10 1,21 8,67 6,51 - LU0204063720 - -
Class A2 EUR Ingen 9,45 0,21 2,27 10,40 7,06 - LU0171289902 - -
Class A2 USD Ingen 10,58 0,31 3,02 11,25 7,62 - LU0124384867 - -
Class D4 GBP Årlig 8,65 0,11 1,29 8,95 6,73 - LU0435534705 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokument

Dokument