Aktier

BGF Sustainable Energy Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Utdelningar

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.apr.2019 USD 1 120
Basvaluta USD
Fondstart 15.mar.2001
Startdatum 19.jan.2009
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Sector Equity Alternative Energy
Jämförelseindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 2,06%
ISIN LU0408221868
Bloomberg, kortnamn BGNEEA4
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B3L15P2
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSWRLNEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Utdelande

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Sustainable Energy Fund, Class A4, per den 31.mar.2019 listad mot 91 Sector Equity Alternative Energy fonder.

Innehav

Innehav

per den 29.mar.2019
Namn Vikt (%)
NEXTERA ENERGY INC 6,04
ENEL SPA 5,23
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,89
EDP RENOVAVEIS SA 4,85
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,87
Namn Vikt (%)
NATIONAL GRID PLC 3,78
UMICORE SA 3,77
KINGSPAN GROUP PLC 3,72
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3,08
ABB LTD 3,07
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A4 EUR Årlig 8,52 0,00 0,00 8,56 6,96 - LU0408221868 - -
Class D2 EUR Ingen 9,52 -0,01 -0,10 9,56 7,76 - LU0252964944 - -
Class A4 GBP Årlig 7,37 -0,01 -0,14 7,41 6,28 - LU0204063720 - -
Class D4 GBP Årlig 7,62 -0,01 -0,13 7,66 6,47 - LU0435534705 - -
Class A2 EUR Ingen 8,60 -0,01 -0,12 8,64 7,03 - LU0171289902 - -
Class D2 USD Ingen 10,61 -0,05 -0,47 10,79 8,87 - LU0252969661 - -
Class D4 EUR Årlig 8,69 0,00 0,00 8,72 7,08 - LU0827885574 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,63 -0,06 -0,62 10,00 8,16 - LU1822773807 - -
Class X2 USD Ingen 12,16 -0,06 -0,49 12,35 10,13 - LU0414947514 - -
Class I2 USD Ingen 10,51 -0,05 -0,47 10,68 8,78 - LU0534476519 - -
Class A2 USD Ingen 9,59 -0,04 -0,42 9,82 8,04 - LU0124384867 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 10,06 -0,05 -0,49 10,43 8,47 - LU1686870871 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Dokument

Dokument