-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 21.feb.2020 USD 3 919
Basvaluta USD
Fondstart 26.jun.1997
Startdatum 02.aug.2010
Tillgångsklass -
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Jämförelseindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 0,13%
ISIN LU0531082021
Bloomberg, kortnamn BGFLX2E
Ingångsavgift 0,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B4WQRB3
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn JGENVUEG
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 10 000 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Portföljegenskaper

Portföljegenskaper

3y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2020 6,99
5y Volatility - Benchmark per den 31.jan.2020 8,61
5-årigt beta per den 31.jan.2020 1,097

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class X2, per den 31.mar.2018 listad mot 607 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.jan.2020
Namn Vikt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,35
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 2,51
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,35
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 2,32
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,94
Namn Vikt (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,69
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,60
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,54
Innehav som är föremål för förändring

Exponeringsfördelningar

Exponeringsfördelningar

per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
per den 31.jan.2020

% av marknadsvärde

Typ Fond Jämförelseindex Netto
Negativa viktningar kan uppstå på grund av särskilda omständigheter (däribland tidsskillnader mellan handels- och avräkningsdatum på värdepapper som köps av fonderna) och/eller användningen av vissa finansiella instrument, inklusive derivat, som kan användas för att skaffa sig eller minska marknadsexponeringen och/eller som riskhantering. Fördelningar är föremål för förändring.

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class X2 EUR Ingen 6,84 -0,03 -0,44 6,91 6,06 - LU0531082021 - -
Class I2 GBP - 20,29 -0,18 -0,88 21,15 18,49 - LU1741217027 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,60 -0,02 -0,23 8,76 7,98 - LU0358998713 - -
Class I3 Hedged GBP Månatlig 6,89 -0,02 -0,29 7,14 6,69 - LU0995336418 - -
Class A1 EUR Daglig 3,57 -0,02 -0,56 3,62 3,32 - LU0278461065 - -
Class X2 GBP Ingen 5,73 -0,05 -0,87 5,95 5,19 - LU1688375267 - -
Class D3 Hedged GBP Månatlig 6,86 -0,02 -0,29 7,11 6,66 - LU0995345831 - -
Class I2 CHF - 25,71 -0,16 -0,62 26,11 24,28 - LU1781817694 - -
Class D2 CHF Ingen 25,67 -0,16 -0,62 26,08 24,27 - LU1065150267 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,95 -0,05 -0,56 9,05 8,29 - LU0995350831 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,92 -0,03 -0,38 8,09 7,45 - LU0622213642 - -
Class X2 AUD Ingen 11,20 -0,01 -0,09 11,21 9,66 - LU1554267051 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,06 -0,03 -0,33 9,25 8,55 - LU1688375184 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,71 -0,02 -0,21 9,89 9,28 - LU1495982867 - -
Class I2 EUR Ingen 24,23 -0,12 -0,49 24,48 21,55 - LU1559746307 - -
Class A8 Hedged AUD Månatlig 6,97 -0,02 -0,29 7,25 6,82 - LU1133072774 - -
Class D2 USD Ingen 26,22 -0,08 -0,30 26,70 24,13 - LU0383940458 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,75 -0,02 -0,26 7,91 7,31 - LU0359002093 - -
Class A1 USD Daglig 3,87 -0,02 -0,51 3,97 3,71 - LU0278477574 - -
Class A2 CHF Ingen 24,14 -0,15 -0,62 24,56 22,93 - LU0938162186 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,30 -0,03 -0,29 10,50 9,56 - LU1505939139 - -
Class A3 HKD Månatlig 30,44 -0,07 -0,23 31,29 29,37 - LU0388349754 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 92,04 -0,28 -0,30 94,00 86,83 - LU1715605868 - -
Class A2 USD Ingen 24,66 -0,07 -0,28 25,12 22,78 - LU0278470058 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,89 -0,08 -0,89 9,53 8,45 - LU1694209807 - -
Class A3 EUR Månatlig 3,61 -0,01 -0,28 3,64 3,34 - LU0278457469 - -
Class A4 EUR Årlig 14,60 -0,07 -0,48 14,82 13,70 - LU0478974834 - -
Class A6 Hedged SGD Månatlig 7,90 -0,03 -0,38 8,20 7,71 - LU1676225185 - -
Class D3 EUR Månatlig 14,92 -0,07 -0,47 15,07 13,82 - LU0827884924 - -
Class A2 EUR Ingen 22,75 -0,11 -0,48 22,99 20,34 - LU0278457204 - -
Class A6 USD Månatlig 8,64 -0,03 -0,35 8,94 8,40 - LU1408528211 - -
Class D3 USD Månatlig 16,17 -0,05 -0,31 16,58 15,48 - LU0523291242 - -
Class A3 USD Månatlig 3,91 -0,01 -0,26 4,01 3,74 - LU0278470132 - -
Class A4 USD Årlig 15,82 -0,05 -0,32 16,55 15,12 - LU0548402170 - -
Class D3 HKD Månatlig 125,92 -0,27 -0,21 129,46 121,51 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,86 -0,04 -0,27 15,15 13,87 - LU0827885491 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,17 -0,03 -0,37 8,34 7,68 - LU0473186707 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,09 -0,03 -0,30 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged GBP Månatlig 8,08 -0,03 -0,37 8,46 7,97 - LU1408528302 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,93 -0,03 -0,33 9,10 8,26 - LU0827884767 - -
Class A3 Hedged AUD Månatlig 6,51 -0,02 -0,31 6,73 6,29 - LU0575500318 - -
Class D3 Hedged AUD Månatlig 6,51 -0,02 -0,31 6,72 6,29 - LU0827884841 - -
Class D2 EUR Ingen 24,19 -0,12 -0,49 24,44 21,54 - LU0329592702 - -
Class D4 EUR Årlig 14,65 -0,07 -0,48 14,91 13,72 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,51 -0,03 -0,28 10,71 9,74 - LU0827884684 - -
Class I2 USD Ingen 26,26 -0,08 -0,30 26,74 24,14 - LU0520955575 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,13 -0,03 -0,30 10,33 9,42 - LU0480535052 - -
Class A6 Hedged HKD Månatlig 86,11 -0,25 -0,29 89,19 83,84 - LU1408528484 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,56 -0,02 -0,26 7,72 7,16 - LU0623004180 - -
Class X2 USD Ingen 7,41 -0,02 -0,27 7,54 6,79 - LU0344905624 - -
Class D4 USD Årlig 15,88 -0,05 -0,31 16,65 15,14 - LU0827885228 - -
Class A2 CZK Ingen 570,56 -1,75 -0,31 573,35 524,19 - LU1791177113 - -
Class A8 Hedged NZD Månatlig 8,68 -0,02 -0,23 9,00 8,47 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Månatlig 8,57 -0,03 -0,35 8,90 8,38 - LU1408528641 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokument

Dokument