Aktier

BGF European Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i EUR.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 25.maj.2020 EUR 1 014
Basvaluta EUR
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 30.nov.1993
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Jämförelseindex MSCI Europe Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,82%
ISIN LU0011846440
Bloomberg, kortnamn MESLU LX
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL 5599161
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn M7EU
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 5 000,00
Minsta efterföljande investering EUR 1 000,00
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Innehav

Innehav

per den 30.apr.2020
Namn Vikt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,58
ASML HOLDING NV 5,22
NOVO NORDISK A/S 4,80
SIKA AG 4,63
SAP SE 4,48
Namn Vikt (%)
RELX PLC 4,39
ROYAL UNIBREW A/S 4,20
LONZA GROUP AG 4,14
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,77
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,48
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class A2 EUR Ingen 121,00 1,73 1,45 138,09 89,39 - LU0011846440 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 18,64 0,26 1,41 21,18 13,72 - LU0526926950 - -
Class I2 EUR Ingen 135,33 1,94 1,45 154,04 99,79 - LU0368230461 - -
Class A4 EUR Årlig 112,51 1,61 1,45 128,39 83,11 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 12,45 0,18 1,47 14,33 9,20 - LU1023060079 - -
Class A2 USD Ingen 131,82 1,85 1,42 149,19 96,58 - LU0171280430 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 13,86 0,20 1,46 15,71 10,18 - LU1438596576 - -
Class D2 EUR Ingen 134,79 1,93 1,45 153,52 99,43 - LU0252966055 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 17,40 0,26 1,52 19,72 12,78 - LU0827890574 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,87 0,17 1,45 13,74 8,79 - LU1023060665 - -
Class D2 USD Ingen 146,84 2,07 1,43 165,87 107,43 - LU0411709727 - -
Class X2 EUR Ingen 145,57 2,10 1,46 165,36 107,19 - LU0147392624 - -
Class A4 GBP Årlig 100,98 1,29 1,29 108,29 77,01 - LU0204061864 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 18,04 0,26 1,46 20,52 13,28 - LU0788108743 - -
Class D4 GBP Årlig 101,55 1,31 1,31 108,68 77,33 - LU0827879098 - -
Class X2 JPY Ingen 17 082,00 257,00 1,53 20 038,00 12 593,00 - LU1165522308 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 13,42 0,19 1,44 15,64 9,93 - LU1023060319 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 12,92 0,19 1,49 15,07 9,58 - LU1023059733 - -
Class D4 EUR Ingen 113,67 1,63 1,45 129,47 83,86 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 113,97 1,66 1,48 130,70 84,43 - LU1210724834 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,02 0,21 1,52 16,10 10,37 - LU0963555726 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokument

Dokument