Aktier

BGF Emerging Markets Fund

Översikt

VIKTIG INFORMATION: Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för aktuellt eller framtida resultat. Investeringarnas värde och inkomsterna från investeringarna garanteras inte och kan både minska och öka. Det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För ytterligare information, vänligen se fondens prospekt eller det aktuella faktabladet (KIID, Key Investor Information Document), vilka tillhandahålls kostnadsfritt. Du bör läsa fondens faktablad innan beslut om investering.

I alla valutasäkrade andelsklasser i denna fond används derivat för att säkra valutarisken. Användningen av derivat i en andelsklass kan medföra en möjlig risk för spridning (även kallat ”spill-over”) till andra andelsklasser i fonden. Fondens förvaltningsbolag kommer att garantera att korrekta metoder används för att minimera spridningsrisken till en annan andelsklass. Genom att använda rullgardinsmenyn direkt nedanför fondnamnet kan du se en lista över fondens alla andelsklasser – valutasäkrade andelsklasser anges med ordet ”Hedged” i andelsklassens namn. Dessutom finns en fullständig lista att få över alla valutasäkrade andelsklasser. Listan erhålls på begäran från fondens förvaltningsbolag

Visa färre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastningar


Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi.

Andelskategori och jämförelseresultat visas i EUR och jämförelseresultat för hedgefonden visas i USD.

Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutafluktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. Källa: Blackrock

Diagram

Resultatdiagram är inte tillgängliga för tillfället.
Se hela diagrammet

Reinvestments

Avstämningsdag X-datum Utdelningsdatum
Se hela tabellen

Nyckelfakta

Nyckelfakta

Fondstorlek (miljoner) per den 06.apr.2020 USD 1 025
Basvaluta USD
Fondstart 30.nov.1993
Startdatum 19.maj.2006
Tillgångsklass Aktier
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Equity
Jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index
Hemvist Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Förvaltningsbolag BlackRock (Luxembourg) S.A.
Löpande avgifter 1,11%
ISIN LU0252967376
Bloomberg, kortnamn MEMESDE
Ingångsavgift 5,00%
Referenspunkt för framgångsbeloppsavgift 0,00%
SEDOL B441YW6
Bloomberg-jämförelseindexets kortnamn MSEMNEEUR
Affärsuppgörelse Handelsdag + 3 dagar
Affärsfrekvens Daglig, framtida prissättning
Minsta initiala investering EUR 100 000,00
Minsta efterföljande investering -
Hantering av utdelning Ackumulerande

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Låg risk Hög risk
Låg avkastning Hög avkastning

Betyg

Betyg

MorningStar-betyg

Totalt Morningstar-betyg för BGF Emerging Markets Fund, Class D2, per den 28.feb.2019 listad mot 2088 Global Emerging Markets Equity fonder.

Innehav

Innehav

per den 31.mar.2020
Namn Vikt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,41
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,76
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,98
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,81
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,51
Namn Vikt (%)
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 2,24
HANG LUNG PROPERTIES LTD 2,21
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,18
CNOOC LTD 2,00
SJM HOLDINGS LTD 1,82
Innehav som är föremål för förändring

Kurssättning och börs

Investerarklass Valuta Utdelningsfrekvens Substansvärde Substansvärde, förändring av belopp Substansvärde, förändring i % 52v hög 52v låg Annulleringspris ISIN Startpris BIPA
Class D2 EUR Ingen 32,57 0,72 2,26 42,46 28,90 - LU0252967376 - -
Class A4 USD - 8,22 0,19 2,37 10,03 7,30 - LU2125290366 - -
Class X2 USD Ingen 12,73 0,30 2,41 16,96 11,29 - LU0462857433 - -
Class A2 CZK Ingen 808,09 13,46 1,69 959,43 722,49 - LU1791183517 - -
Class I2 EUR Ingen 11,28 0,25 2,27 14,70 10,01 - LU1559747883 - -
Class A2 Hedged EUR - 7,84 0,19 2,48 10,56 6,81 - LU2087590274 - -
Class X2 EUR Ingen 11,78 0,26 2,26 15,34 10,45 - LU0562137082 - -
Class I5 USD - 9,41 0,22 2,39 12,58 8,35 - LU1866970491 - -
Class D2 Hedged EUR - 7,84 0,19 2,48 10,56 6,81 - LU2087590357 - -
Class D2 USD Ingen 35,17 0,81 2,36 46,98 31,21 - LU0252970164 - -
Class A2 USD Ingen 31,65 0,73 2,36 42,35 28,09 - LU0047713382 - -
Class A2 EUR Ingen 29,31 0,65 2,27 38,25 26,01 - LU0171275786 - -

Portföljförvaltare

Portföljförvaltare

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Kevin Jia
Kevin Jia

Dokument

Dokument